ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
yasstvm_13 ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ до контрольних робіт з дисципліни “ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ” доц. І. І. Федченко, асист. В. В. Ткаченко 2017
etem_10 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни "ТЯГОВІ ТА ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ" доц. О. Д. Супрун, асист. Ю. О. Семененко 2017
ebiupt_9 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ» проф. Л. О. Позднякова, доц. О. М. Широкова 2017
tsl_17 Інтегрована логістика: Конспект лекцій Альошинський Є. С., Розсоха О. В., Берестова Т. Т. 2017 258
f_31 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни „ФІЗИКА” проф. М.І. Гришанов 2016
bkvrm_151 Організація роботи студента в умовах кредитно-модульної системи: конспект лекцій з дисципліни «Академічна освіта» Козар Л.М. 2016 74.58 ББК59
zsv_67 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗРАХУНОК ВИСОТИ І ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ» О.М. Огар, І.В. Берестов, М.Ю. Куценко, О.В. Розсоха, Г.В. Шаповал 2016
euvkb_55 Корпоративна логістика: Конспект лекцій. – Ч.2. Корінь М.В. Обруч Г.В. 2016
menedg_97 ПРОГРАМА КУРСУ з дисципліни «Е К О Л О Г І Я» проф. О.Г. Дейнека, старш. викл. Т.В. Нескуба 2016
ettp_58 Сучасні економічні теорії Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів доц. Н.М. Каменева, старш. викл. О.Т. Мозгова 2016
errs_101 СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ. ХІМОТОЛОГІЯ БЕНЗИНІВ/ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Д.С. Жалкін, С.Г. Жалкін 2016
ttd_125 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доц. М.Б. Чубикало 2016
zsv_68 РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ» проф. О.М. Огар, доц. К.В. Крячко, асистенти О.С. Пестременко-Скрипка, К.В. Таратушка 2016
euvkb_56 Корпоративна логістика: Конспект лекцій. Ч.1. Корінь М.В., Обруч Г.В. 2016
menedg_98 Програма курсу та методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Основи управлінського консультування» доц. О.В. Громова, старш. викл. Т.В. Нескуба 2016
euvkb_34 ПРОГРАМА КУРСУ і завдання до самостійної роботи з дисципліни “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА” доц. І.Л. Назаренко 2016 3423
errs_102 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних робіт з дисципліни «ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗРС» проф. О.С. Крашенінін, асистенти О.О. Шапатіна, О.В. Клименко, асп. В.А. Гогаєв 2016
errs_103 Хімотологія дизельних палив. Альтернативні види палива: Конспект лекцій. Д.С.Жалкін, С.Г.Жалкін 2016
yasstvm_1 Методичні вказівки для виконання курсової роботи Л.А. Тимофеєва, Г.Л. Комарова 2016
ttd_124 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ГІДРОГАЗОДИНАМІКА» доценти С. В. Комар, Г. В. Біловол, асист. О. В. Василенко 2016
Ви наш 443864-й відвідувач