ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_83 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація і планування експлуатації машини" Романович Є.В. 2010 3009
bkvrm_84 Улучшение качества и повышение сроков службы нефтяных масел Венцель Е.С., Жалкин С.Г., Данько Н.И. 2003 621.8 В298
bkvrm_85 Машини і обладнання для дроблення будівельних матеріалів. Конспект лекцій Правдюк М.Т. 2004 683.002.5 П681
bkvrm_86 Конспект лекцій з дисципліни «Основи діагностування будівельних та колійних машин. Розд. 2 Аналіз, планування та управління процесом ремонту технічних систем А.В. Погребняк., А.В. Євтушенко., З.І Кудіна 2011 623.002.5 П438
bkvrm_87 Конспект лекцій (у прикладах). Розділ 1. Контроль параметрів систем у процесі експлуатації. Погребняк А.В., Євтушенко А.В., Кудіна З.І 2011 693.002.5 П438
bkvrm_88 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЧОТИРИКУЛЬКОВІЙ МАШИНІ ТЕРТЯ методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доц. А.М. Кравець, старш. викл. В.Г. Кравець 2011 3236
bkvrm_89 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЕПРОВОДІВ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ РУЧНИХ МАШИН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної і практичної роботи доценти А.В. Погребняк, А.В. Євтушенко, асист. З.І. Кудіна 2011 3269
bkvrm_9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельні машини”. Орел В.М. 2009 951
bkvrm_90 СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЩЕБЕНЕВОЇ БАЛАСТНОЇ ПРИЗМИ з дисципліни “КОЛІЙНІ МАШИНИ” Частина 2 А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2011 621.144 Є273
bkvrm_91 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійних робіт "Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини" доценти А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк, старш. викл. В.М. Орел 2011 3290
bkvrm_92 Головна передача та диференціал МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 3 з дисципліни «Автомобілі і трактори» доц. В.М. Гончаров, асист. В.О. Стефанов 2011 3266
bkvrm_93 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійних і контрольних робіт з дисципліни “Будівельні машини” старш. викл. В.М. Орел, доц. А.В. Євтушенко 2011 3435
bkvrm_94 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «МЕТОДИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ» доц. Л.М. Козар 2011
bkvrm_95.djvu Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійних робіт з дисципліни «Основи автоматизації БКВРМ» Розділ 2: “Розрахунок гідравлічних приводів мобільних машин” доц. О.В. Суранов 2011 3522
bkvrm_96 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАстильних МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНИ ТЕРТЯ СМЦ-2 методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доц. А.М. Кравець, ст. викл. В.Г. Кравець, ас. Г.М. Афанасов 2011 3429
bkvrm_97.djvu ТЕСТИ для складання іспитів і самостійної роботи студентів з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН" для студентів спеціальності 8.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" усіх форм навчання доц. Є.В.Романович 2011 3524
bkvrm_98 ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДКИХ МАстильних МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСПЕРГАТОРІВ методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець 2012 3193
bkvrm_99 Міжнародні інтеграційні логістичні процеси: Конспект лекцій. Козар Л. М. 2011 658.7 K59
bmg_1 Основи екології. Методичні вказівки до самостійної роботи. Ляшенко О.Л., Борщов В.А., Єгорова І.М. 2005 1287
bmg_10 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦІПЛИНИ «ГІДРАВЛІКА і ГІДРОПРИВОД» для студентів спеціальності «ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО» і «ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО» всіх форм навчання к.т.н., доцент Ковальов М.О., к.т.н., доцент Єгорова І.М. 2017
Ви наш 455347-й відвідувач