ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_163 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до контрольної роботи з дисципліни «РИЗИКОЛОГІЯ» доц. О. Д. Стешенко 2017
f_33 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни „ФІЗИКА”. Частина 1 МЕХАНІКА доц. Н. В. Глейзер, студ. А. І. Беркутова 2017
vagon_131 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” доц. В. В. Бондаренко, старш. викл. Д. І. Скуріхін 2017
errs_106 Організація та технологія експлуатації локомотивів: Конспект лекцій. Бабанін О.Б., Жалкін С.Г. 2017
kolii_82 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт з дисципліни «ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА РУХУ ПОЇЗДІВ» доценти Д. О. Потапов, В. Г. Вітольберг 2017
tmex_89 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» професори В. І. Мороз, О. В. Братченко, доц. О. А. Логвіненко 2017
tr_zv_115 Протокол ІP: Статична маршрутизація в ІР-мережах: Навчальний посібник С. В. Панченко, С. І. Приходько, О. С. Жученко та ін. 2017
fin_165 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА» доценти О. О. Коковіхіна, Д. І. Бойко 2017
filos_104 ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ. РЕГУЛЯЦІЯ ЕМОЦІЙ. Практикум з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ» З. А. Сивогракова, Н. В. Алєксєєнко 2017
bmg_133 Розрахунок розпірних систем. Навчальний посібник Г. Л. Ватуля, Ю. В. Глазунов, Л. Б. Кравців, Н. В. 2017
vagon_132 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВАГОНОБУДУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ» Частина 5 КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОЗЧЕПНОГО ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ доц. В. Г. Равлюк, старш. викладачі С. В. Перешивайлов, М. Г. Равлюк 2017
op_87 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи доц. Д. С. Козодой, старш. викл. М. Ю. Іващенко 2017
tr_zv_116 Основи теорії інформації та кодування: Навчальний посібник Приходько С. І., Трубчанінова К. А., Батаєв О. П. 2017
fin_166 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА» доценти О. О. Коковіхіна, Д. І. Бойко 2017
yasstvm_9 Програма та методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «ТРАНСПОРТНА ЕКОЛОГІЯ» проф. Л. А. Тимофеєва, асист. А. Ю. Дьомін 2017
etem_12 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни « ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ » доц. О. Є. Зінченко, асист. І. Є. Флото 2017
etem_11 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни « ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ » Частина 1 доценти С. М. Тихонравов, О. Є. Зінченко, старш. викл. Ю. І. Богатир 2017
op_88 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисциплін «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ», «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» доц. Д. С. Козодой 2017
tr_zv_117 ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ. Підручник Г. В. Альошин, С. В. Панченко, С. І. Приходько 2017
fin_167 Банківські операції: Конспект лекцій Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. 2017
Ви наш 453357-й відвідувач