ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_20 Диагностирование и прогнозирование состояния железнодорожной автоматики: Учебное пособие. – Харків: УкрДАЗТ. -58с. Бойнік А.Б. 2001
vagon_35 Динаміка вагонів: Завдання на контрольну роботу з методичними вказівками для студентів V курсу спеціальності "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" спеціалізація "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів" В.В. Шевченко 2007 1360
vagon_34 Динаміка вагонів: Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторних робіт А.П. Павленко, В.В. Шевченко 2000 3593
tr_zv_123 ДИНАМІЧНА МАРШРУТИЗАЦІЯ В IP-МЕРЕЖАХ. ПРОТОКОЛ OSPF Навчальний посібник Панченко С. В., Приходько С. І., Жученко О. С., Штомпель М. А. 2018
bmg_132 ДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ КОНСТРУКЦІЙ Е.Д. Чихладзе, С.Ю. Берестянська, І.М. Лисякова 2015 624.07 X-713
ckc_43 ДИСКРЕТНА ЕЛЕКТРОНІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології» доц. В. М. Бутенко 2018
ckc_42 ДИСКРЕТНА ЕЛЕКТРОНІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА» для студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт» доц. В. М. Бутенко 2018
m_38 Дискретна математика: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни Удодова О.І. Шувалова .ЮС. 2007 1371
m_84 Дискретна математика. Висловлювання: Конспект лекцій О.О. Думіна, Є.Ю. Колбасіна, О.I. Удодова, Ю.С. Шувалова 2014 51 Д482
m_92 Дискретна математика. Ч. 2. Елементи теорії графів. Елементи комбінаторного аналізу: Конспект лекцій. Удодова О.І., Шувалова Ю.С., Юрчак Н.С. 2015
uer_50 ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для лабораторних робіт з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ» Частина 2 доценти О.А. Малахова, Г.М. Сіконенко, А.В. Прохорченко, П.В. Долгополов, Т.Ю. Калашнікова, асист. М.Є. Щербина 2015 585
uer_49 ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для лабораторних робіт з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ» Частина 1 доценти О.А. Малахова, Г.М. Сіконенко, А.В. Прохорченко, П.В. Долгополов, Т.Ю. Калашнікова, асист. М.Є. Щербина 2015 586
m_65 Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Ряди Ч. І , ІІ: Завдання та робочий зошит для виконання контрольних робіт з дисципліни „Вища математика” студентами спеціальності „Організація перевезень та управління на транспорті (залізнич Єфременко Р.О., Резуненко М.Є., Рибалко А.П. 2007 461
m_66 Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Ряди Ч. І , ІІ: Завдання та робочий зошит для виконання контрольних робіт з дисципліни „Вища математика” студентами спеціальності „Організація перевезень та управління на транспорті (залізнич Єфременко Р.О.,Резуненко М.Є.,Рибалко А.П. 2007 448
m_6 Диференціальне числення функцій однієї змінної та його застосування. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з розділу "Вища математика" для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання Давидов Р.М., Храбустовський В.І. 2000 1252
m_68 Диференціальне числення функцій однієї і кількох змінних. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика". Ковалішина І.В., Юрчак Н.С., Волохова Н.І., Панченко Н.Г. 2009 1454
m_28 Диференціальні рівння. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з розділу дисципліни "Вища математика" для студентів загальнотехнічних спеціальностей заочної форми навчання Куліш Ю.В., Рибачук О.В. 2001 1005
eoup_179 Діагностика виробничого потенціалу підприємства та фінансова діагностика: Конспект лекцій: У 5 ч. Частина 4 Дикань В.Л., Зубенко В.О., Толстова А.В. 2014 65.9(2)29 Д45
eoup_143 Діагностика конкурентоспроможності підприємства та продукції: Конспект лекцій: У 5 ч. Частина 2 Дикань В.Л., Зубенко В.О., Толстова А.В. 2013 65.9(2)29 ББК Д45
eoup_11 Діагностика фінансового стану підприємства. Навчальний посібник Козинець А.С., Чупир В.Є., Дикань В.Л. 2007 139
Ви наш 453358-й відвідувач