ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
zsv_61 Геометричні моделі колійного розвитку залізничних станцій конспект лекцій з дисципліни «САПР залізничних станцій та вузлів» Частина 3 Є.С. Альошинський 2014
ckc_32 Сучасні принципи і методи проектування програмного забезпечення: Конспект лекцій Ч. 2. В.С. Коновалов, К.Є. Радоуцький 2015
vtsu_94 АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ Навчальний посібник Частина 1 С. Є. Бантюков, О. В. Чаленко, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова, О. Є. Пєнкіна 2018
filos_90 Філософські напрямки кінця ХХ – початку ХХІ століття: Методичні вказівки з курсу «Філософія» доценти Т.В. Количева, В.О. Лебедєв, асист. І.В. Толстов 2014
zsv_59 Розрахунок і проектування основних елементів проміжної станції. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Залізничні станції та вузли» професори І.В. Берестов, О.М. Огар, доц. Г.В. Шаповал,асист. К.В. Таратушка 2014
at_115 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «СПЕЦІАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ В ПРИСТРОЯХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» Частина 2 проф. А.Б. Бойнік, асист. М.В. Субботін, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2014
vtsu_95 ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ VISUAL C++ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін «ПРОГРАМУВАННЯ», «АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ», «ІНФОРМАТИКА» Частина 2 доценти С. Є. Бантюков, В. М. Бутенко, О. В. Головко, С. О. Бантюкова, старш. викл. О. В. Чаленко 2018
mtv_2 Конспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та ТКМ” розділ “Матеріалознавство” Тимофєева Л.А.,ст. викл. Комарова Г.Л., Федченко І.І. 2002
inoz_132 Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції до розмовної теми “Україна” для студентів 1-го курсу всіх факультетів (французька мова) старш. викл. І.Б. Радченко 2013
zsv_62 Обґрунтування типу та вибір схем станцій залізничного вузла. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Залізничні станції та вузли» доценти К.В. Крячко, В.В. Кулешів, асист. К.В.Таратушка 2014
at_116 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА» проф. А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко, асист. М.В. Субботін, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2014
vtsu_96 ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Конспект лекцій Частина 1 С. Є. Бантюков, Р. О. Яровий, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова 2018
inoz_133 Методичні вказівки для студентів 2-го курсу заочної форми навчання механічного факультету «Тексти для позааудиторного читання» (англійська мова) викладачі В.В. Кочина, В.Є. Пономаренко, К.В. Пономаренко 2013
at_117 Проектування автоматичних і автоматизованих систем керування з використанням мікропроцесорної елементної бази. Методичні вказівки до виконання графічно-розрахункової роботи з дисципліни “Основи проектування систем автоматизації” проф. А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко 2015
kolii_83 ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ ЗАЛІЗНИЦІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних, розрахунково-графічних завдань, розділу курсового та дипломного проектування з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ» доц. А. О. Шевченко 2018
ezt_7.djvu Конспект лекцій з дисципліни "Національна економіка" Фролов О.І. 2010
filos_91 Філософія позитивізму: Конспект лекцій. Овчаренко В.М. 2014
at_118 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання графічно-розрахункової роботи для студентів денної форми навчання та для виконання контрольної роботи 2 з дисципліни «Електроживлення систем автоматики» професори С.В. Панченко, А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко 2015
kolii_84 МЕХАНІЗОВАНА ВИРОБНИЧА БАЗА КМС (розрахунки параметрів бази) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» доценти А. М. Штомпель, Н. В. Бугаєць 2018
ezt_8.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» проф. Л.О. Позднякова, доц. О.М. Широкова, асист. І.В. Моцна 2012
Ви наш 453357-й відвідувач