ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
eoup_2 Навчальний посібник <Економіка підприємства> д.е.н. Дикань В.Л.,к.е.н. Шраменко О.В.,к.е.н. Якименко Н.В. 2008 65.9(2)29 ББК Д45
eoup_3 Економіка підприємства: Збірник задач і тестів Дикань В.Л. Плєтникова І.Л., Мельник В.О., Шраменко О.В., Уткіна Ю.М., Воловельська І.В. 2007 65.9(2)29 ББК Е45
eoup_4 Завдання з методичними вказівками до практичних занять і самостійної роботи ч1 Плетнікова І.Л. Полякова О.М. 2004 1306
eoup_5 Завдання з методичними вказівками до практичних занять і самостійної роботи ч.2 Плетнікова І.Л. Шраменко О.В. 2005 1307
eoup_6 Завдання з методичними вказівками до практичних занять і самостійної роботи ч.3 Плєтнікова І.Л. ВоловельськаІ.В. Єлагін Ю.В. 2005 1308
eoup_29 ПРОГРАМА КУРСУ з дисципліни: "Економіка підприємств" для студентів напряму "Економіка і підприємництво" Д.є.н., проф. Дикань В.Л., к.є.н., доц. Шраменко О.В., к.є.н., доц. Якименко Н.В. 2010 811
ettp_5_1 Програма курсу, методичні вказівки для самостійної роботи Васильєв Ю.П.,
mot_3 Методичні вказівки і плани семінарських і практичних занять та тематика контрольних робіт з курсу "Єдина транспортна система" О.Г. Дейнека 3521
mot_4 Методичні вказівки і плани семінарських і практичних занять та тематика контрольних робіт з курсу "Єдина транспортна система" О.Г. Дейнека, О.М. Череватенко, О.М. Синікова
m_231 Теорія ймовірностей. Конспект лекцій. Частина 1. "Комбінаторика. Події. Ймовірність. Випадкові величини". Ковалішина І.В. 2004 51 К 56
m_32 Теорія ймовірностей. Конспект лекцій. Частина 2. "Важливіші закони розподілу випадкової величини. Випадкові величини. Елементи математичної статистики". Ковалішина І.В. 2004 51 К 56
m_58 Методичні вказівки і завдання для типових розрахунків за темою "Елементи математичної статистика". Ковалішина І.В., В.А. Таратушка 1994 3184
mot_1 Екологія (навчальний посібник) О.Г. Дейнека, Т.М. Омельченко, В.В. Ніяковський 57 Д-27
mot_2 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та рефератів і плани семінарських занять з дисциплін <Екологія>, <Основи екології> О.Г. Дейнека, Т.М. Омельченко 3713
filos_52 Педагогіка. Конспект лекцій з дисципліни "Основи психології та педагогіки" Алєксєєнко Н.В.
mot_5 Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни <Системи технологій> Г.К. Крижний
fin_10 Гроші та кредит. Тестові завдання. Методична розробка для контролю знань студентів Бойко Д.І. Коковіхіна О.О. 2008 1381
op_7 Дослідження метеорологічних умов виробничого середовища. М.В. до лабораторної роботи. Д.С. Козодой, Н.В. Козодой, Л.А. Катковнікова 2008 3709
op_6 Дослідження запиленості повітряного середовища. М.В. до лабораторної роботи. В.Г. Брусенцов, І.І. Бугайченко 2007 3525
op_5 Дослідження загазованості повітряного середовища. М.В. до лабораторної роботи. Л.А. Катковнікова, В.М. Сударський, О.В. Брусенцов 2008 3710
Ви наш 453540-й відвідувач