ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
etem_12 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни « ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ » доц. О. Є. Зінченко, асист. І. Є. Флото 2017
op_87 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи доц. Д. С. Козодой, старш. викл. М. Ю. Іващенко 2017
tr_zv_117 ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ. Підручник Г. В. Альошин, С. В. Панченко, С. І. Приходько 2017
fin_167 Банківські операції: Конспект лекцій Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. 2017
etem_11 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни « ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ » Частина 1 доценти С. М. Тихонравов, О. Є. Зінченко, старш. викл. Ю. І. Богатир 2017
op_88 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисциплін «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ», «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» доц. Д. С. Козодой 2017
tsl_20 ЛОГІСТИКА. Конспект лекцій Частина 2 Д. В. Ломотько, Є. І. Балака, Д. С. Лючков, Ю. В. Шульдінер, Г. О. Примаченко 2017
fin_168 ЗАВДАННЯ та МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» доценти Н. М. Лисьонкова, О. А. Єрмоленко 2017
etem_13 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА” для студентів спеціальності “ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ” всіх форм навчання доц. О. М. Прогонний, старш. викл. Ю. І. Богатир 2017
op_89 ПРАКТИКУМ до виконання завдань з дисципліни «АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ» доценти О. В. Костиркін, Б. К. Гармаш, асист. Є. С. Білецька 2017
tsl_21 СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДСЬКОЇ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ТРАНСПОРТНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА» проф. Є. С. Альошинський, доц. Ю. В. Шульдінер, старш. викл. Г. О. Примаченко 2017
fin_169 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» доценти О. О. Коковіхіна, Д. І. Бойко 2017
m_93 ЗАВДАННЯ до контрольних та розрахункових робіт з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ» доценти Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко 2017 3106
etem_14 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕРС» старш. викл. В. П. Нерубацький 2017
op_90 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи доценти М. О. Мороз, Б. К. Гармаш 2017
op_91 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» доц. О. В. Костиркін, асист. Є. С. Білецька 2017
vagon_125 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 8 доц. В. Г. Равлюк, старш. викл. І. М. Афанасенко, асист. Я. В. Дерев’янчук 2017
ttd_128 ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА» доценти В. І. Рубльов, Ю. А. Бабіченко 2017
fin_170 СТАТИСТИКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни доценти О. А. Єрмоленко, Н. М. Лисьонкова 2017
yasstvm_8 ПРОГРАМА І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни “МЕТОДИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ” доц.  Г. Л. Комарова 2017
Ви наш 446381-й відвідувач