ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_86 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум. Частина 2: СИСТЕМИ ТЕЛЕКЕРУВАННЯ Хісматулін В.Ш., Ушаков М.В., Змій С.О. 2012 774
at_74 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум Хісматулін В.Ш., Сафонов Д.С. 2007 УДК 62.50 Х514
at_26 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до контрольної роботи № 1 «Математичний опис систем автоматичного керування».- Харків: УкрДАЗТ.-55с. Хісматулін В.Ш. 2008 1428
at_25 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до контрольної роботи «Аналіз систем автоматичного керування». – Харків: УкрДАЗТ. – 58 с. Хісматулін В.Ш. 2008 1421
at_1 Теорія автоматичного керування: Методичний посібник до розрахунково-графічних робіт. Хісматулін В.Ш. 2007 62.50:Х514
at_3 Теорія автоматичного керування: Лабораторний практикум. – Харків: УкрДАЗТ. – 141 с. Хісматулін В.Ш 2007 62-50 Х 514
yasstvm_17 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Конспект лекцій Л. А. Тимофеєва 2018
eoup_51 Теоретичні основи розроблення стратегії підприємства. Конспект лекцій з дисципліни "Стратегія підприємства" Ч. 1 Плєтникова І.Л., Мельник В.О 2008 65.9(2)29 ББК М47
tmex_81 Теоретична механіка: Конспект лекцій Аксьонова Н.А., Оробінський О.В. 2015
tmex_48 Теоретична механіка (Конспект лекцій -змістовий модуль "Кінематика") Іванова З.О., Аксьонова Н.А. 531
tmex_55 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА Конспект лекцій (змістовий модуль "Д И Н А М І К А") З.О. Іванова, Н.А. Аксьонова. 2011
kolii_57.djvu Теодолітна зйомка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 1 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Є.Ю. Галагуря 2011
bkvrm_126 Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення: Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко, О.Е. Наумова, Г.В. Шаповал, Д.В. Шумик, старш. викл. В.М. Петухов, інж. С.В. Панарін 2014 1595
kolii_70 Тахеометрична зйомка: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 3 з дисциплін «Інженерна геодезія» та «Основи геодезії» проф. О.С. Саяпін, доценти Є.Ф. Орел, П.І. Лоцман, асист. Л.В.Єчко 2013
vtsu_74 Табличний процесор. методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування» та «Основи інформаційних технологій та програмування» доц. І.В. Піскачова 2014
vtsu_92 Табличний процесор: Конспект лекцій. Піскачова І. В., Колісник М. О. 2018
vtsu_31 Табличний процесор Microsoft Office Excel. Проектування та обслуговування баз даних. Конспект лекцій з дисципліни “Інформатика і компр’ютерна техніка” Карачаров А.Ф 2007 58
ng_34 Схема електрична принципова. Методичні вказівкита збірник варіантів до завданняз дисципліни «Інженерна графіка» доценти Г.В. Морозова, Н.В. Кондусова, Є.О. Спасібо 2014 393
ckc_32 Сучасні принципи і методи проектування програмного забезпечення: Конспект лекцій Ч. 2. В.С. Коновалов, К.Є. Радоуцький 2015
ckc_18.djvu Сучасні ПЕОМ: апаратне та програмне забезпечення: Курс лекцій. В.В. Нарожний, О.В. Головко 2013
Ви наш 455348-й відвідувач