ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ng_10 Навчальний посібник "Креслення цивільних будівель та їх конструкцій". Ольхова Г.Л. 2008 744 0 567
ng_5 Методичні вказівки до завдання з машинобудівного креслення "Ескіз зубчастого колеса" Рябікін О.Г., Горяінова О.В. 2006 744
oia_9 Методичні вказівки до виконання обліково – аналітичного практикуму з дисципліни „Фінансовий облік” Євсєєва О.О. 2006 743
euvkb_53 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” В.Л. Дикань, В.О. Зубенко 2016 742
euvkb_57 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЛОГІСТИКА» Частина 1 старш. викл. М.В. Корінь, асист. А.В. Кузьменко 2016 741
bkvrm_151 Організація роботи студента в умовах кредитно-модульної системи: конспект лекцій з дисципліни «Академічна освіта» Козар Л.М. 2016 74.58 ББК59
bkvrm_144 Організація навчального процесу у вищій школі України: Конспект лекцій. Козар Л.М. 2015 74.58 ББК59
f_12 Методичні вказівки з фізики до контрольної роботи № 5 "Коливання і хвилі" та контрольної роботи №6 "Атомна фізика" В.Г. Денисенко, Т.М. Ізотова 2002 737
m_39 "Диференціальні рівняння в частинних похідних". Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика".> Куліш Ю.В., Рибачук О.В. 732
eoup_92 Конспект лекцій з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності "Економіка підприємства" Ч.1- Харків, УкрДАЗТ Плєтникова І.Л. 2010 72ББКП684
eoup_90 Конспект лекцій з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності "Економіка підприємства" Ч.2- Харків, УкрДАЗТ Плєтникова І.Л. 2010 72ББКП684
fin_35 Навчальний посібник "Основи наукових досліджень" Колесников Олександр Володимирович 72ББК К-603
at_68 Методологія та організація наукових досліджень Тимофєєва Т.О. 72ББК Т415
kolii_40 Проектирование реконструкции плана железнодорожной линии Карпов М.И., Матвиенко А.А. 729
cet_54 Лабораторний практикум з дисципліни «Електричні машини» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2014 726
cet_66 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЯГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015 726
inoz_16 Методичні вказівки для сам.роботи студентів з теми Аганова В.М 2003 724
vagon_15 Автоматика та автоматизація виробничих процесів: Методичні вказівки до лабораторних робіт В.Ф. Головко, В.В. Бондаренко, С.Д. Бронза 723
menedg_31 Програма курсу, методичні вказівки і плани семінарських та практичних занять з дисципліни Рябченко О.Д., Панченко Н.Г., Харко В.Ю., Вовк О.С., Гриценко Н.В. 721
ugkr_15 Методи наукових досліджень: Конспект лекцій Д.В. Ломотько, А.Л. Обухова, О.В. Ковальова, Я.В. Запара 2014 72.4
Ви наш 453678-й відвідувач