ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
filos_32 Методичні рекомендації до курсу філософії для самостійної роботи з теми "Вступ до філософії""".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д.
filos_26 Методичні вказівки до семінарських занять з теми:"Філософія Арістотеля".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_22 Методичні вказівки до семінарських занять з теми: "Раціоналізм ХУП століття".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_9 Методические указания к семинарским занятиям по теме: "Философия эпохи Возрождения"".- Харків: УкрДАЗТ Толстов В.М.
filos_8 Методические указания к семинарским занятиям по теме: "Субъективный идеализм Нового времени: Беркли и Юм" ".- Харків: УкрДАЗТ Толстов В.М.
filos_13 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Фридриха Ницше> ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
filos_23 Методичні вказівки до семінарських занять з теми: "Емпірізм ХУП ст.: Бекон, Гоббс, Локк" ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
filos_12 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия психоанализа Зигмунда Фрейда> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
filos_24 Методичні вказівки до семінарських занять з теми: "Українська філософія" ".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_29 Методичні рекомендації для СР з курсу Філософія по темі:" Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля" ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
filos_10 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Платона> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
filos_11 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Платона> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
filos_33 Онтологія. Гнесеологія. Конспект лекцій з дисципліни "Філософія"".- Харків: УкрДАЗТ Количева Т.В.
filos_3 Нетрадиційні релігії сучасності- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_2 Іслам як світова релігія -Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_4 <Буддизм як релігійно-філософська концепція"- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_5 <Релігієзнавство> Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_50 Сучасна естетика: теоретичні та практичні пошуки в мистецтві Лебедєв В.О.
filos_51 Некласична філософія. Конспект лекцій Овчаренко В.М.
filos_35 Плани семінарських занять з філософії ".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д.
Ви наш 455346-й відвідувач