ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_139 Теплоенергетичні установки: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу механічного факультету (англійська мова) О.А. Дзюба, І.О. Печій 2014
ttd_129 ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ. ВИБРАНІ ЗАДАЧІ. Навчальний посібник О. О. Алексахін, О. В. Панчук 2017
ttd_4 Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В. 2008
ttd_26 Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В. 2008
m_88 Теорія функційкомплексної змінної. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни: Вища математика, Частина II проф. В.І. Храбустовський, доценти О.І. Удодова, Ю.С. Шувалова 2014
m_35 Теорія функцій комплексної змінної. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни <Вища математика> Храбустовський В.І., Осмаєв О.А., Удодова О.І. 2006 3704
tr_zv_104 Теорія та системи телекому-нікацій на залізничному транспорті: Конспект лекцій. Ч. 1. Батаєв О.П., Корольова Н.А. 2014 621.391 Б28
errs_109 ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТРАНСПОРТУ Підручник С. В. Панченко – передмова, вступ і розділи 1, 2; О. Б. Бабанін – розділи 5, 9, 10; А. О. Каграманян – розділи 3, 4; Ю. М. Дацун – розділи 6, 7, 8. 2018
ttd_116 ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (ДВЗ) методичні вказівки до виконання контрольної роботи, курсового проекту і лабораторних робіт доценти: О.Г. Крушедольський, В.А. Корогодський, асист. О.В. Василенко 2014
ettp_12 Теорія попиту, перший закон ринку. (Науково-методичний посібник). доц.Духов В.Є.
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов
tmex_19 Теорія механізмів і машин: Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання Мороз В.І., Братченко О.В., Кудряш А.П. 2006 935
tmex_64.djvu Теорія механізмів і машин: дослідження та проектування механізмів типових технічних засобів залізничного транспорту: Навч. посібник. Мороз В.І., Братченко О.В., Павшенко А.В. 2013
m_32 Теорія ймовірностей. Конспект лекцій. Частина 2. "Важливіші закони розподілу випадкової величини. Випадкові величини. Елементи математичної статистики". Ковалішина І.В. 2004 51 К 56
m_231 Теорія ймовірностей. Конспект лекцій. Частина 1. "Комбінаторика. Події. Ймовірність. Випадкові величини". Ковалішина І.В. 2004 51 К 56
m_30 Теорія ймовірностей: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів загальнотехнічних спеціальностей денної форми навчання. Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Н.О. Мільська 2008 462
tr_zv_19 Теорія електричного зв’язку (приклади і задачі) (Теоретичні основи, приклади і задачі) ч5 "Основи теорії інформації і кодування" Батаєв О.П., Піддубняк В.І. 1999
oia_15 Теорія бухгалтерського обліку. – Навчальний посібник. – УкрДАЗТ Чебанова Н.В. 2004 657 ч34
at_75 Теорія автоматичного керування. Методичний посібник до розрахунково-графічних робіт Хісматулін В.Ш. 2007 УДК 62.50 Х514
Ви наш 465651-й відвідувач