ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
m_35 Теорія функцій комплексної змінної. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни <Вища математика> Храбустовський В.І., Осмаєв О.А., Удодова О.І. 2006 3704 Скачати
tr_zv_104 Теорія та системи телекому-нікацій на залізничному транспорті: Конспект лекцій. Ч. 1. Батаєв О.П., Корольова Н.А. 2014 621.391 Б28 Скачати
errs_109 ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТРАНСПОРТУ Підручник С. В. Панченко – передмова, вступ і розділи 1, 2; О. Б. Бабанін – розділи 5, 9, 10; А. О. Каграманян – розділи 3, 4; Ю. М. Дацун – розділи 6, 7, 8. 2018 Скачати
ttd_116 ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (ДВЗ) методичні вказівки до виконання контрольної роботи, курсового проекту і лабораторних робіт доценти: О.Г. Крушедольський, В.А. Корогодський, асист. О.В. Василенко 2014 Скачати
ettp_12 Теорія попиту, перший закон ринку. (Науково-методичний посібник). доц.Духов В.Є.
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016 Скачати
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов Скачати
tmex_19 Теорія механізмів і машин: Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання Мороз В.І., Братченко О.В., Кудряш А.П. 2006 935 Скачати
tmex_64.djvu Теорія механізмів і машин: дослідження та проектування механізмів типових технічних засобів залізничного транспорту: Навч. посібник. Мороз В.І., Братченко О.В., Павшенко А.В. 2013
m_32 Теорія ймовірностей. Конспект лекцій. Частина 2. "Важливіші закони розподілу випадкової величини. Випадкові величини. Елементи математичної статистики". Ковалішина І.В. 2004 51 К 56 Скачати
m_31 Теорія ймовірностей. Конспект лекцій. Частина 1. "Комбінаторика. Події. Ймовірність. Випадкові величини". Ковалішина І.В. 2004 51 К 56 Скачати
m_30 Теорія ймовірностей: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів загальнотехнічних спеціальностей денної форми навчання. Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Н.О. Мільська 2008 462 Скачати
tr_zv_19 Теорія електричного зв’язку (приклади і задачі) (Теоретичні основи, приклади і задачі) ч5 "Основи теорії інформації і кодування" Батаєв О.П., Піддубняк В.І. 1999 Скачати
oia_15 Теорія бухгалтерського обліку. – Навчальний посібник. – УкрДАЗТ Чебанова Н.В. 2004 657 ч34 Скачати
at_75 Теорія автоматичного керування. Методичний посібник до розрахунково-графічних робіт Хісматулін В.Ш. 2007 УДК 62.50 Х514
at_86 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум. Частина 2: СИСТЕМИ ТЕЛЕКЕРУВАННЯ Хісматулін В.Ш., Ушаков М.В., Змій С.О. 2012 774 Скачати
at_74 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум Хісматулін В.Ш., Сафонов Д.С. 2007 УДК 62.50 Х514 Скачати
at_26 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до контрольної роботи № 1 «Математичний опис систем автоматичного керування».- Харків: УкрДАЗТ.-55с. Хісматулін В.Ш. 2008 1428 Скачати
at_25 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до контрольної роботи «Аналіз систем автоматичного керування». – Харків: УкрДАЗТ. – 58 с. Хісматулін В.Ш. 2008 1421 Скачати
at_1 Теорія автоматичного керування: Методичний посібник до розрахунково-графічних робіт. Хісматулін В.Ш. 2007 62.50:Х514
Ви наш 285077-й відвідувач