ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016 Скачати
inoz_159 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку аналітичного читання за твором Джоан Роулінг «HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE» (англійська мова) старш. викл. О. М. Харламова, викл. О. М. Дзюба 2018 Скачати
ettp_25 Інфляція та системи антиінфляційних заходів (Наково-методична розробка) Под. ред доц.. Фролова А. І. 1996 Скачати
menedg_103 Операційний менеджмент: Конспект лекцій Семенцова О.В. 2016 Скачати
inoz_160 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розмовної теми «OUR UNIVERSITY» з розвитку комунікативної компетенції (англійська мова) старш. викл. О. М. Харламова, викл. О. М. Дзюба 2018 Скачати
ettp_26 "Основи економічно теорії". Конспект лекцій ч.1,2. Укладач проф. Борович 2003 Скачати
menedg_102 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» О.В. Семенцова 2016 Скачати
inoz_161 ПРАКТИЧНИЙ КУРС З АНАЛІТИЧНОГО ЧИТАННЯ НА ПРИКЛАДАХ ТЕКСТІВ З ТВОРУ ДЖЕРОМА КЛАПКИ ДЖЕРОМА «ТРОЄ НА ЧОТИРЬОХ КОЛЕСАХ» Навчальний посібник Нешко С. І., Антонова В. Ф., Дзюба О. А. 2018 Скачати
kolii_16 Методичні вказівки до виконання курсового проекту та дипломного проектування «проектування дільниці нової залізниці» Матвієнко О.О. Челядінов Г.М. 2002 Скачати
ckc_23 Розрахунок пропускної здатності для проектованої мережі доступу. Методичні вказівки до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисциплін «Системи передачі даних», «Передача даних у цифрових мережах» К.А. Трубчанінова, О.С. Жученко 2014 Скачати
market_73 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Конспект лекцій О. І. Зоріна, О. М. Мкртичьян 2016
inoz_162 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «ЛАТИНСЬКА МОВА» старші викладачі В. М. Михайленко, В. С. Пономаренко, І. Б. Радченко 2018 Скачати
kolii_17 Проектування провадження робіт з будівництва земляного полотна залізниці Саяпін О.С. Камчатна С.М. МануйленкоВ.Г. Малявін А.М. 2007 Скачати
ckc_24 Методичні вказівки. до лабораторної роботи з дисципліни «Технології мережевих вимірювань на залізничному транспорті» спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі» та дисципліни «Вимірювання в цифрових системах передачі» спеціальності «Автоматика та М.О. Колісник 2014 Скачати
zsv_67 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗРАХУНОК ВИСОТИ І ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ» О.М. Огар, І.В. Берестов, М.Ю. Куценко, О.В. Розсоха, Г.В. Шаповал 2016 Скачати
inoz_163 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку аналітичного читання за твором «JANE EYRE» (англійська мова) доц. В. Ф. Антонова, викл. О. А. Дзюба 2018 Скачати
ettp_33 Електронна версія підручника "Економічна теорія" Під ред. проф. Соболєва В.М., доц.Борович О.Д., Каменева Н.М., Фролова О.І., Харитонова Л.В., ас.Конончук М.В. 2004
kolii_20 Методические указания к лабораторным работам по инженерной геодезии. Часть V Щербина Ю.В., Бурдеев Н.Е., Гетман В И. 1983 Скачати
filos_84 Кордоцентризм в українській філософії: Г.С. Сковорода та П.Д. Юркевич: Конспект лекцій Толстов І.В. 2013 Скачати
at_110 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи диспетчерського управління" Частина VI мікропроцесорні системи ДЦ доц. О.В. Нейчев, старш. викл. М.В. Ушаков 2014 Скачати
Ви наш 285080-й відвідувач