ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
uer_2 Загальний курс залізниць: Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи. Для ст удентів залізничних спеціальностей. М.І. Данько, В.Г. Мотчаний
ettp_23 Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної та індивідуальноїроботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання Доц. Косич М.В.
ettp_24 Навчальний посібник Соболєв В.М., Борович О.Д., Писаревський І.М., Каменева Н.М., Конончук М.В., Фролов О.І, Харитонова Л.В.
ettp_28 Соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки. (Науково-методична розробка факультету). Доц. Каменева Н.М.
ettp_30 Методичні вказівки до тестування з курсу мікро- та макроекономіки для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Доц. Каменева Н.М.
ettp_14 Ринок ресурсів. (науково-методична розробка для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. ХарДАЗТ Доц. Решетило В.П. 3400
ettp_8 Мікроекономіка (робоча програма та матеріали до семинарів. Доц.Духов В.Є. 464
ettp_12 Теорія попиту, перший закон ринку. (Науково-методичний посібник). доц.Духов В.Є.
ettp_20 Споживацька поведінка./Науково-методична розробка/. Доц. Фролов О.І. 3333
ettp_18 Загальна рівновага і економічна ефективність. Науково-методична розробка. Доц.Каменева Н.М.
ettp_27 Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання. Науково-методична розробка. Доц. Каменева Н.М.
fin_9 Програма курсу "Загальна теорія статистики" Дікарєва Т.О., Саленко О.В.
fin_1 Завдання для самостійної і індивідуальної роботи та тестовий контроль знань студентів з курсу Дікарєва Т.О., Лисьонкова Н.М.
fin_2 Статистика як наука. Статистичні спостереження. Конспект лекцій Дікарєва Т.О.
fin_3 Зведення та групування статистичних даних. Конспект лекцій Дікарєва Т.О., Саленко О.В.
fin_4 Абсолютні та відносні величини. Конспект лекцій Дікарєва Т.О., Саленко О.В.
fin_5 Середні величини в економічно-статистичному аналізі. Конспект лекцій Дікарєва Т.О., Ковальова Ю.О.
fin_6 Ряди динаміки. Конспект лекцій Дікарєва Т.О., Саленко О.В.
fin_7 Вибіркове спостереження. Конспект лекцій Дікарєва Т.О., Ковальова Ю.О.
fin_12 Економічні індекси. Конспект лекцій Дікарєва Т.О., Лисьонкова Н.М., Саленко О.В.
Ви наш 63721-й відвідувач