ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ettp_30 Методичні вказівки до тестування з курсу мікро- та макроекономіки для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Доц. Каменева Н.М.
ettp_14 Ринок ресурсів. (науково-методична розробка для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. ХарДАЗТ Доц. Решетило В.П. 3400
ettp_8 Мікроекономіка (робоча програма та матеріали до семинарів. Доц.Духов В.Є. 464
ettp_12 Теорія попиту, перший закон ринку. (Науково-методичний посібник). доц.Духов В.Є.
ettp_20 Споживацька поведінка./Науково-методична розробка/. Доц. Фролов О.І. 3333
ettp_18 Загальна рівновага і економічна ефективність. Науково-методична розробка. Доц.Каменева Н.М.
ettp_27 Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання. Науково-методична розробка. Доц. Каменева Н.М.
filos_25 Методичні вказівки до семінарських занять з теми: "Філософія А. Шопенгауера".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М. 2000
filos_20 Методические указания к семинарским занятиям по теме:>Немецкая классическая философия: Фихте, Шеллинг> Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М. 1996 875
filos_19 Методические указания к семинарским занятиям по теме:>Античный атомизм> ".- Харків: УкрДАЗТ Толстов В.М.
filos_28 Методичні вказівки з курсу "Філософія по темі: "Філософія Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю"".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_15 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Французская философия эпохи Просвещения> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
filos_7 Методические указания к семинарским занятиям по теме: "Средневековая философия"".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_31 Методичні рекомендації до курсу "Філософія" для СР з теми: "Європейська філософія в ХХ столітті" Ч.2. ".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д.
filos_30 Методичні рекомендації до курсу "Філософія" для СР з теми: "Європейська філософія в ХХ столітті" Ч.1. ".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д.
filos_14 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философско-социальная концепция К.Маркса> ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
filos_27 Методичні вказівки до семінарських занять з теми:"Філософія Г.С. Сковороди і духовнакультура України"".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д.
filos_18 Методические указания к семинарским занятиям по теме:"Философия И. Канта"".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
filos_17 Методические указания к семинарским занятиям по теме:"Философия досократиков".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
filos_16 Методические указания к семинарским занятиям по теме:"Софисты и Сократ"".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
Ви наш 455348-й відвідувач