ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
etem_13 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА” для студентів спеціальності “ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ” всіх форм навчання доц. О. М. Прогонний, старш. викл. Ю. І. Богатир 2017
op_89 ПРАКТИКУМ до виконання завдань з дисципліни «АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ» доценти О. В. Костиркін, Б. К. Гармаш, асист. Є. С. Білецька 2017
tsl_21 СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДСЬКОЇ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ТРАНСПОРТНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА» проф. Є. С. Альошинський, доц. Ю. В. Шульдінер, старш. викл. Г. О. Примаченко 2017
fin_169 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» доценти О. О. Коковіхіна, Д. І. Бойко 2017
m_93 ЗАВДАННЯ до контрольних та розрахункових робіт з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ» доценти Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко 2017 3106
etem_14 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕРС» старш. викл. В. П. Нерубацький 2017
op_90 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи доценти М. О. Мороз, Б. К. Гармаш 2017
op_91 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» доц. О. В. Костиркін, асист. Є. С. Білецька 2017
vagon_125 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 8 доц. В. Г. Равлюк, старш. викл. І. М. Афанасенко, асист. Я. В. Дерев’янчук 2017
ttd_128 ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА» доценти В. І. Рубльов, Ю. А. Бабіченко 2017
fin_170 СТАТИСТИКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни доценти О. А. Єрмоленко, Н. М. Лисьонкова 2017
yasstvm_8 ПРОГРАМА І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни “МЕТОДИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ” доц.  Г. Л. Комарова 2017
etem_15 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕРС» старш. викл. В. П. Нерубацький 2017
euvkb_58 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» проф. І. В. Токмакова, доценти О. В. Шраменко, М. В. Корінь, М. В. Кондратюк 2017
vtsu_89 Математичні моделі на ЕОМ: Конспект лекцій Меркулов В. С., Бізюк І. Г. 2017
vagon_126 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «АВТОГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ» доц. В. Г. Равлюк, старш. викл. І. М. Афанасенко, викл. І. В. Гузик 2017
at_135 ЗАВДАННЯ та методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ'ЯЗОК" О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков, Н. М. Лазарєва, І. М. Сіроклин, О. Ю. Каменєв, О. О. Удовіков 2017
ttd_129 ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ. ВИБРАНІ ЗАДАЧІ. Навчальний посібник О. О. Алексахін, О. В. Панчук 2017
fin_171 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ РОЗРАХУНКИ» доц. К. А. Карачарова 2017
yasstvm_10 ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ до контрольної роботи з дисципліни «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» проф. Е. С. Геворкян 2017
Ви наш 439654-й відвідувач