ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
bmg_62 Расчет тонкостенных стержней открытого профиля с применением ПЭВМ Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чихладзе Е.Д., Красюк О.Г. 241 Скачати
ist_35 Історія української культури. Плани семінасрьких занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання проф. О.П.Гужва, доц. Т.М.Саламатіна, доц. В.М.Щербак 163 06 Б/У Г 936 Скачати
menedg_49 Методичні вказівки до проведення практичних занять до самостійної роботи з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л. 1113 Скачати
ttd_47 Конспект лекцій Полтавський І.П. 659.2 П528
errs_4 Методические указания к выполнению курсовой работы "Анализ и сравнение характеристик локомотивов" Теслик А.Г., Жалкін Д.С. 896 Скачати
ettp_24 Навчальний посібник Соболєв В.М., Борович О.Д., Писаревський І.М., Каменева Н.М., Конончук М.В., Фролов О.І, Харитонова Л.В.
inoz_17 Методичні вказівки з розвитку комунік. компетенції та навичок різних видів читання по широкому профілю вузу для студентів 1 курсу всіх спец-тей. Ч1. ст.викл. Георгієва Н.М., ст.викл. Радченко І.Б. 1407 Скачати
bmg_90 Визначення геометричних характеристик складних плоских перерізів з контролем рішення на комп'ютері Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А. 877 Скачати
bmg_42 Розрахунок металоконструкцій кранів Кобзєва О.М., Красюк О.Г. 1334 Скачати
menedg_58 Робоча програма, плани практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів і завдання для контрольної роботи з методичними вказівками до її виконання з дисципліни Громова О.В. 127 Скачати
eoup_41 Конспект лекцій з дисципліни "Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств" Ч. 2- Харків, УкрДАЗТ Компанієць В.В. 385К637 Скачати
vagon_42 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Конспект лекцій, ч. 1 І.Д. Борзилов 625.26 Б823 Скачати
ttd_58 Конспект лекцій "Значення вимірювання у процесі пізнання" Полтавський І.П., Гришина О.В. 983 Скачати
kolii_31 Методические указания к курсовой работе по тяговым расчетам Матвиенко А.А., Степаненко М.Г. 520 Скачати
tmex_8 Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з теоретичної механіки. Розділ "Статика" Оробінський О.В. 1091 Скачати
ttd_93 Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни, дипломного проектування, практичних занять та контрольні завдання Каграманян А.О.., Рукавішников П.В., Пархоменко Л.О. 1410 Скачати
bmg_79 Розрахунково-проектувальні завдання з опору матеріалів та будівельної механіки (для студентів спец. "Вагони") Петров А.М. 3653 Скачати
ttd_49 Робоча програма та завдання до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни "Телотехніка" Єрощенков С.А., Богомазов Є.В., Корогодський В.А., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О. 3190 Скачати
menedg_28 Програма курсу та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Колесникова Н.М., Семенцова О.В.,Маркова І.В. 1336 Скачати
kolii_50 Підготовка плану площадки в горизонталях. Визначення проектних натурних робочих відміток при розробці фундаментів будівельних споруд. Челядінов Г.М., Малявін А.М., Галагуря Є.Ю. 856 Скачати
Ви наш 68242-й відвідувач