ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
ckc_14.djvu Використання мови С++ для розроблення системних програм: Конспект лекцій. Коновалов В.С. 2011 Скачати
vtsu_84 ВИКОРИСТАННЯ СУБД Microsoft Access Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» Бантюков С.Є., Бантюкова С.О. 2015 Скачати
bkvrm_14 Вимірювальні перетворювачі систем автоматики будівельних, колійних та вантажна - розвантажувальних машин. Частина 1. Конспект лекцій. Суранов О.В. 2002 69.003 C90 Скачати
at_130 ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв, О. І. Горбушко 2016 Скачати
cpp_1 Виробниче навчання операторів станційного технологічного центру. Методичні вказівки для слухачів Центру навчально-практичної підготовки УкрДАЗТ робітничої професії «Оператор станційного технологічного центру» ст. викладач О.В. Розсоха .асистент І.В. Соломаха 2011 Скачати
m_3 Вища математика: Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічних та домашніх робіт студентами денної форми навчання, та до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання факультету економіки транспорту. Н.С. Юрчак Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Т.І. Жулід 2009 342 Скачати
bmkc_51 Відновлення експлуатаційних властивостей основ, фундаментів, заглиблених і підземних споруд Плугін А.А., Трикоз Л.В.
kolii_72 Відновлення залізниць у надзвичайних ситуаціях: навчальний посібник Е.А. Бєліков, Л.П. Ватуля, В.Г. Мануйленко, О.О. Федоренко 2013
bmkc_32 Відновлення та захист промислових будівель та споруд на залізничному транспорті. - Ч.1 Плугін А.М., Калінін О.А., Плугін А.А.
op_28 Відпрацювання прийомів першої (долікарської ) допомоги при нещасному випадку з використанням тренажера ВИТИМ-2. Методичні вказівки до лабораторної роботи з охорони праці. Кислий М.Я., Козодой Д.С. 2005 1274 Скачати
tr_zv_119 ВІРТУАЛЬНІ ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ VLAN МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних, практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», «МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛ проф. С. І. Приходько, доценти О. С. Жученко, М. А. Штомпель, асист. С. В. Сколота 2018 Скачати
ttd_14 Водопідготовка. Програма курсу, завдання на контрольну роботу, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та тестові питання із модульного контролю для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Єрощенков С.А, Крушедольський О.Г., Корогодський В.А. 2007 Скачати
bmg_112 Водопостачання та водовідведення на залізничному транспорті: Конспект лекцій Єгорова І.М. 2015 628.1 Є302 Скачати
bmg_96 Водопостачання та водовідведення: методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних обіт для студентів спеціальності «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство» доц. І.М. Єгорова 2013 Скачати
bmg_44 Водопостачання та водовідвід. Домашні завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання для студентів будівельних спеціальностей всіх форм навчання Ляшенко О.Л. 1999 3561 Скачати
bmg_123 ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВІД. Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство» всіх форм навчання Єгорова І.М. 2013 3313 Скачати
bmks_66.djvu ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ. Навчальний посібник І.В. Подтележнікова, О.С. Герасименко 2012
m_26 Вступ до лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Навчальний посібник для загальнотехнічних спеціальностей Е.З. Могульский В.І. Храбустовський Г.П. Бородай 2007
m_74 ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ проф. О.О. Стрельнікова, доц. В.В. Науменко 2011 Скачати
zsv_61 Геометричні моделі колійного розвитку залізничних станцій конспект лекцій з дисципліни «САПР залізничних станцій та вузлів» Частина 3 Є.С. Альошинський 2014 Скачати
Ви наш 285087-й відвідувач