ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_38 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» доц. С.І. Яцько 2011 771
bmg_14 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 2000 77
bmg_23 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 2000 77
inoz_7 Методичні вказівки до розмовної теми Зінченко О.М. Чорноштан В.М. 2006 768
euvkb_51 ПРОГРАМА навчальної практики (діловий практикум) для студентів спеціальності “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” В.Л. Дикань, В.О. Зубенко 2016 767
inoz_30 Методичні вказівки до розмовної теми “Німеччина” з розвитку навичок комунікативної компетенції для студентів 2 курсу всіх фак-тів викл. Артюшенко О.В. 2006 765
euvkb_33 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ» проф. В.В. Дикань, доценти І.В. Токмакова, Ю.А. Плугіна, Т.Г. Сухорукова, Ю.В. Єлагін 2015 764
bmkc_46 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів та захист конструкцій".- Ч.2 Трикоз Л.В. 758
euvkb_23 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до курсової роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» В.О. Зубенко, Ю.А. Плугіна 2015 756
m_80 Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, старші викладачі Л.O. Балака, А.П. Рибалко 2011 755
euvkb_49 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” ЧАСТИНА 2 І.В. Воловельська, А.В. Толстова 2016 753
inoz_69 Методичні вказівки до розмовної теми “Вагонобудівництво” з розвитку навичок комунікативної компетенції для студентів 2 курсу механічного фак-ту викл. Буланов А.О. 2006 752
euvkb_50 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» Частина 1 І.В. Токмакова, М.В. Кондратюк, М.О. Устенко, М.В. Корінь 2016 751
inoz_90 Методичні вказівки до розмовної теми “Економіка підприємства” з розвитку навичок комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультета Економіка транспорту викл. Карабітськова Н.О. 2006 750
market_27 Конспект лекцій з дисципліни "Організація туризму та туристичної діяльності. Частина 2 викл. Дергоусова А.О. 2010 75.8 ББК Д - 64
market_26 Конспект лекцій з дисципліни "Організація туризму та туристичної діяльності. Частина 1 ст. викл. Дергоусова А.О. 2009 75.8 ББК Д - 36
vagon_20 Електиричне обладнання вагонів: Методичні вказівки до курсовогог проектування В.Ф. Головко, В.М. Петухов 2007 75
bmkc_56 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Залізобетонні конструкції" Наконечний А.С., Никитинський А.В. 747
ttd_27 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Предварительный анализ физико- химических свойств нефтепродуктов с использованием комплектной лаборатории СКЛАМТ-1" Полтавський І.П., Розенблит Г.Б. 746
ng_19 Методичні вказівки до виконання креслення З'єднання виробів болтом" за допомогою програми "Компас-3D LT V6" з дисципліни Інженерна та комп'ютерна графіка" Семенова-Куліш В.В., Шимко В.В. 2009 745
Ви наш 455347-й відвідувач