ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vagon_137 КОЛІСНІ ПАРИ ВАГОНІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 (1524) мм (конструкція, технічне обслуговування та ремонт). Підручник Панченко Сергій Володимирович, Каграманян Артур Олександрович, Мартинов Ігор Ернстович та ін. 2018
errs_114 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА Навчальний посібник Е. Д. Тартаковський, О. С. Крашенінін, О. В. Клименко, Ю. М. Дацун 2018
tr_zv_122 ОСНОВИ РОБОТИ В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з дисциплін «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ проф. С. І. Приходько, доценти О. С. Жученко, М. А. Штомпель, асист. С. В. Сколота 2018
inoz_159 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку аналітичного читання за твором Джоан Роулінг «HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE» (англійська мова) старш. викл. О. М. Харламова, викл. О. М. Дзюба 2018
fin_199 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» доц. К. А. Карачарова, старш. викл. А. С. Глазкова 2018
euvkb_70 ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Підручник В. Л. Дикань, А. О. Каграманян, Н. Є. Каличева, Т. Г. Сухорукова, О. В. Маковоз; за редакцією професора, д-ра екон. наук В. Л. Диканя 2018
bkvrm_155 ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ГІДРОФІКОВАНИХ КРАНІВ З ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ СТРІЛОЮ Навчальний посібник Частина 1 РОЗРАХУНОК МЕХАНІЗМІВ, СТІЙКІСТЬ, ПРИЛАДИ БЕЗПЕКИ М. П. Ремарчук 2018
oia_78 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ» проф. О. О. Євсєєва 2018
fin_195 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Конспект лекцій О. М. Тройнікова 2018
vagon_138 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКА НА ВАГОНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ» доц. Д. І. Волошин 2018
errs_115 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» проф. Е. Д. Тартаковський, старш. викл. Д. О. Аулін, асист. О. О. Анацький 2018
vtsu_92 Табличний процесор: Конспект лекцій. Піскачова І. В., Колісник М. О. 2018
inoz_160 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розмовної теми «OUR UNIVERSITY» з розвитку комунікативної компетенції (англійська мова) старш. викл. О. М. Харламова, викл. О. М. Дзюба 2018
euvkb_71 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ» проф. В. Л. Дикань, доц. Н. Є. Каличева 2018
at_137 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «БЕЗПЕКА РУХУ ТА ПТЕ ЗАЛІЗНИЦЬ» доц. О. О. Удовіков, старш. викл. О. В. Лазарєв 2018
oia_79 ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» професори Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко, доц. В. М. Орлова 2018
fin_183 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» доц. В. В. Поколодний 2018
menedg_104 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» проф. О. В. Дикань, доц. О. В. Громова, старш. викл. Т. М. Глушенко 2018
vagon_139 ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Конспект лекцій В. А. Гребенюк, В. В. Репко 2018
electex_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ» доценти Н. П. Карпенко, О. Є. Зінченко, старші викладачі А. В. Бондаренко, Ю. І. Приймак 2018
Ви наш 451343-й відвідувач