ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
ist_60 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (русский) для студентов железнодорожных специальностей Учебное пособие доц. О. П. Мосьпан 2018 Скачати
f_37 МЕХАНІКА Конспект лекцій Частина 1 А. Т. Котвицький, К. А. Котвицька 2018 Скачати
fin_183 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» доц. В. В. Поколодний 2018 Скачати
menedg_104 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» проф. О. В. Дикань, доц. О. В. Громова, старш. викл. Т. М. Глушенко 2018 Скачати
fin_179 СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи доц. О. Д. Стешенко 2018 Скачати
tmex_90 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ» доценти О. В. Надтока, В. В. Захарченко, С. В. Бобрицький 2018 Скачати
errs_114 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА Навчальний посібник Е. Д. Тартаковський, О. С. Крашенінін, О. В. Клименко, Ю. М. Дацун 2018 Скачати
errs_115 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» проф. Е. Д. Тартаковський, старш. викл. Д. О. Аулін, асист. О. О. Анацький 2018 Скачати
ippk_1 ОХОРОНА ПРАЦІ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Навчальний посібник С. В. Панченко, А. О. Каграманян, Д. С. Козодой, А. О. Сотнікова, В. О. Морозов 2018 Скачати
ng_50 ЕСКІЗ ДЕТАЛЕЙ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» доц. В. В. Семенова-Куліш, асист. О.І. Сухарькова 2018 Скачати
fin_184 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» асист. А. А. Гречішкіна, доц. О. М. Тройнікова 2018 Скачати
market_76 РОБОЧА ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018 Скачати
vagon_135 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 9 доц. В. Г. Равлюк, старші викладачі І. М. Афанасенко, Я. В. Дерев'янчук, М. Г. Равлюк 2018 Скачати
fin_180 Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій. Тройнікова О. М. 2018 Скачати
market_74 Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Зоріна О. І., Мкртичьян О. М., Гончаренко Д. С. 2018 Скачати
electex_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ» доценти Н. П. Карпенко, О. Є. Зінченко, старші викладачі А. В. Бондаренко, Ю. І. Приймак 2018 Скачати
filos_105 СОЦІОЛОГІЯ. Навчальний посібник І. В. Толстов, В. О. Даніл’ян 2018 Скачати
m_94 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і завдання до індивідуальних робіт доценти Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко 2018 Скачати
fin_185 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи з дисципліни «ЕКОНОМЕТРИКА» доц. М. О. Єрьоміна 2018 Скачати
market_77 ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018 Скачати
Ви наш 285080-й відвідувач