ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
menedg_9 Програма курсу та самостійної роботи з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л., Зоріна О.І. 1217
bkvrm_53 МВ до виконання курсового проекту з дисципліни "Колійні машини". Частина 2 Стефанов Б.М., Євтушенко А.В. 487
tr_zv_54 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Каналоутворюючі пристрої телекомунікацій" ч2 Єлізаренко О.В., Книшев І.П. 840
eoup_38 Технологія машинобудівних підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів.- Харків, УкрДАЗТ Дикань В.Л., Чорнобровка І.В., Каличева Н.Є. 1368
bkvrm_81 МВ до курсового проектування з дисципліни "КМАКБР" Погребняк А.В., Євтушенко А.В. 370
menedg_13 Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни Познякова О.В., Янченко Н.В. 353
errs_53 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація виробництва та транспортна логістика" - Оптимізація календарного планування із застосуванням ПЕОМ (задача Джонсона) Кузнецов В.Я., Крашенінін О.С., Дацун Ю.М. 1059
bmg_25 Изгиб тонких пластин Черненко Н.Г. 628
at_58 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах", ч. 3 Бойнiк А.Б., Лазарєв О.В., Рахматов В.З., Макаренко Р.В. 612
ttd_62 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Моделювання на ЕОМ процесів очищення повітря від домішків методом адсорбції" Пелепейченко В.І. 3311
vagon_28 Вагони: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт № 1-4 А.П. Горбенко 868
ng_1 Методичні вказівки та збірник варіантів до виконання завдання "Рознімні нарізні з'єднання з дисципліни: "Інженерна графіка"". доц. Семенова-Куліш В.В., ст. викл. Шимко В.В., асист. Сухарькова О.І. 268_09
ckc_11 Методичні вказівки до курсового проекту "Проектування локальної обчислювальної мережі" з дисципліни "Мережі комп'ютерних систем" В.М.Добрянський 1416
oia_33 Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік в зарубіжних країнах" В.М. Орлова, І.В. Підопригора 788
inoz_97 Методичні вказівки до контрольної роботи №2 з курсу "Ділова французька мова" Радченко І.Б. Георгієва Н.М. 1322
bmg_55 Навчальний програмний комплекс з опору матеріалів Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чуменко С.М. 1050
ettp_19 Попит, пропозиція, їх взаємодія Укладач проф. О.Д. Борович
ist_19 Міжнародна політика. Основні напрямки зовнішньої політики України.: Конспект лекцій. Колісник К. Е.
ettp_36 Програма та плани семінарських занять з національної економіки Доцент Фролов О.І.
errs_63 Конспект лекцій з дисципліни Бабанін О.Б. 625621 13 Б121
Ви наш 63721-й відвідувач