ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
m_12 „Інтегральні числення функції однієї змінної”. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Вища математика”. Частина 2. Осмаєв О.А., Думіна О.О., Шувалова Ю.С. 2009 397
menedg_95 Ділове адміністрування: Конспект лекцій. Ч. 2. Васильєв О.Л. 2016
market_69 Маркетингове ціноутворення: Конспект лекцій Дергоусова А.О. 2015 65.9(2)25 ББК Д-36
fin_173 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ФІНАНСИ» доц. К. А. Карачарова 2017
oia_17  Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Управлінський облік" для студентів спеціальності "Облік і аудит" заочної форми навчання / Українська державна академія залізничного транспорту Доц.. Пакуліна А.А. 2002 365
oia_18  Програма курсу "Управлінський облік" для студентів спеціальностей "Облік і аудит" денної, заочної та скороченої форм навчання / Українська державна академія залізничного транспорту Доц.. Пакуліна А.А. 2002 778
vagon_121 Системи автоматизованого проектування рухомого складу: Конспект лекцій. Ч. 1. Меркулов В.С. 2016 625.2 M 523
euvkb_70 ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Підручник В. Л. Дикань, А. О. Каграманян, Н. Є. Каличева, Т. Г. Сухорукова, О. В. Маковоз; за редакцією професора, д-ра екон. наук В. Л. Диканя 2018
vagon_29 "Вагони": Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, ч. 1 І.Е. Мартинов, А.М. Зубов, А.П. Горбенко 302
m_39 "Диференціальні рівняння в частинних похідних". Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика".> Куліш Ю.В., Рибачук О.В. 732
tmex_3 "Комплексне методичного забезпечення до вивчення дисципліни "Теоретична механіка". Іванова З.О., Дунай Л.М., Аксьонова Н.А. 1251
zsv_17 "Обгрунтування оптимального варіанта взаємодії залізничного та інших видів трансорту". Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". Частина 1 Крячко К.В., Кулешов В.В., Шелехань Г.І. 2010 879
zsv_18 "Обгрунтування оптимального варіанта взаємодії залізничного та інших видів трансорту". Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". Частина 2 Кулешов В.В., Лючков Д.С., Розсоха О.В. 2010 884
ettp_26 "Основи економічно теорії". Конспект лекцій ч.1,2. Укладач проф. Борович 2003
eoup_91 "Основи наукових досліджень" Програма курсу і тести до самостійної роботи з дисципліни Плєтникова І.Л. 2010 864
fin_57 "Основні положення виконання та обліку виконання бюджету" Конспект лекцій з дисципліни "Бюджетний менеджмент" частина ІІ Крихтіна Неоніла Михайлівна, Лисьонкова Наталія Миколаївна, Єрмоленко Олекцій Анатолієвич 2007 65.050.2ББК К-82
fin_56 "Основні положення проведення звітності та контролю за виконанням бюджету" Конспект лекцій з дисципліни "Бюджетний менеджмент" частина ІІІ Крихтіна Неоніла Михайлівна, Лисьонкова Наталія Миколаївна, Єрмоленко Олекцій Анатолієвич 2007 65.050.2ББК К-82
cet_52 "Розробка системи керування тиристорним перетворювачем з широтно-імпульсною модуляцією. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка та мпц пристрої» " проф. Я.В. Щербак, старш. викл. В.В. Панченко, асист. В.П. Нерубацький 2013 3206
fin_58 "Теоретико-методологічні основи бюджетного менеджменту" Конспект лекцій з дисципліни "Бюджетний менеджмент" Крихтіна Неоніла Михайлівна, Лисьонкова Наталія Миколаївна, Єрмоленко Олекцій Анатолієвич 2007 65.050.2ББК К-82
tmex_4 "Теоретична механіка": Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання". Іванова З.О., Аксьонова Н.А., Дунай Л.М. 38
Ви наш 485622-й відвідувач