ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
bkvrm_20 Методичні вказівки до КП з дисципліни “Експлуатація та ремонт БКВРМ”. Коновалов Є.В., Бабенко А.О. 2008 Скачати
m_75.djvu Навчальний посібник ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ТА ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ Могульський Євген Зіновйович, Бородай Геннадій Прокопович, Дрогаченко Анатолій Олександрович 2011
cet_47.djvu Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»і дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092201 «Електричні системи та комплекси транспортних засобі доц. С.І. Яцько 2013 Скачати
electex_65 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 1 з дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» доценти М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко, С.М. Тихонравов 2014 Скачати
bkvrm_21 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “ЕБКВРМ”. Коновалов Є.В., Бабенко А.О 2009 Скачати
m_76.djvu ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання доценти О.О. Думіна, Н.С. Юрчак 2011 Скачати
errs_82.djvu Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство" проф. О.Б. Бабанін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012 Скачати
electex_66 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 3. Електричні кола трифазного синусоїдного струму. Електричні кола несинусоїдного струму доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2014 Скачати
errs_59 Навчальний посібник. Частина 2. "Вибір та разрахунок основних вузлів локомотивів". Тартаковський Е.Д., Агулов А.Ф., Фалендиш А.П.
m_77.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і питання з дисципліни “Дискретна математика” Удодова В.І. 2011 Скачати
errs_83.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи експлуатації локомотивів" проф. С.Г. Жалкін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012 Скачати
electex_67 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» Частина 4. Перехідні процеси в лінійних електричних колах доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2015 Скачати
bkvrm_23 Лабораторний практикум по курсу “ЕРБКВРМ”. Коновалов Є.В., Бабенко А.О., Козар Л.М 2004 Скачати
m_78.djvu ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН методичні вказівки і завдання з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА» для студентів спеціальності ТСМ та СКС доценти О.О. Думіна О.I. Удодова 2012 Скачати
errs_84.djvu Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2012 Скачати
electex_68 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2015 Скачати
inoz_15 Англійська мова для студентів залізничних вузів (Навчальний посібник) под ред. доц. Донець С.М. 2008
bkvrm_25 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “ТОСМ”. Коновалов Є.В. 2003 Скачати
kolii_56.djvu Будівництво штучної споруди Методичний посібник до виконання індивідуальних завдань та практичних занять з дисципліни “Технологія та механізація залізничного будівництва” проф. О.С.Саяпін, доценти С.М.Камчатна, В.Г.Мануйленко 2011
vagon_98 Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу: Конспект лекцій Візняк Р.І., Ловська А.О., Рибін А.В. 2014 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач