ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_20 Методичні вказівки до КП з дисципліни “Експлуатація та ремонт БКВРМ”. Коновалов Є.В., Бабенко А.О. 2008
m_75.djvu Навчальний посібник ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ТА ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ Могульський Євген Зіновйович, Бородай Геннадій Прокопович, Дрогаченко Анатолій Олександрович 2011
cet_47.djvu Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»і дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092201 «Електричні системи та комплекси транспортних засобі доц. С.І. Яцько 2013
fin_102 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бюджетна система» Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2014
electex_65 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 1 з дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» доценти М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко, С.М. Тихонравов 2014
tsl_15 Структура задач і основних форм взаємодії залізницьз другими видами транспорту. (Частина 1) А.З. Пестременко 2017
fin_14 <Гроші і кредит>. Навчальний посібник Калініченко Л.Л.
bkvrm_21 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “ЕБКВРМ”. Коновалов Є.В., Бабенко А.О 2009
m_76.djvu ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання доценти О.О. Думіна, Н.С. Юрчак 2011
errs_82.djvu Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство" проф. О.Б. Бабанін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012
fin_103 Методичні вказівки та задачі до практичних занять і контрольно-навчальні тести з дисципліни «Бюджетна система» О.А. Єрмоленко, Н.М. Лисьонкова 2014
electex_66 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 3. Електричні кола трифазного синусоїдного струму. Електричні кола несинусоїдного струму доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2014
bkvrm_22 Технічні основи створення машин. Навчальний посібник. Коновалов Є.В., Гончаров В.М. 2000
errs_59 Навчальний посібник. Частина 2. "Вибір та разрахунок основних вузлів локомотивів". Тартаковський Е.Д., Агулов А.Ф., Фалендиш А.П.
m_77.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і питання з дисципліни “Дискретна математика” Удодова В.І. 2011
errs_83.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи експлуатації локомотивів" проф. С.Г. Жалкін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012
fin_104 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Соціальна статистика» Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2014
electex_67 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» Частина 4. Перехідні процеси в лінійних електричних колах доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2015
bkvrm_23 Лабораторний практикум по курсу “ЕРБКВРМ”. Коновалов Є.В., Бабенко А.О., Козар Л.М 2004
m_78.djvu ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН методичні вказівки і завдання з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА» для студентів спеціальності ТСМ та СКС доценти О.О. Думіна О.I. Удодова 2012
Ви наш 63721-й відвідувач