ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_128.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу “Мій фах – електричні системи та комплекси транспортних засобів” (англійська мова) викладачі Т.В. Пилаєва, В.В. Кочина 2012
fin_159.pdf Бюджетування на залізничному транспорті: Конспект лекцій Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А. 2016
mtv_23 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та ТКМ» розділ «Обробка металів тиском» Геворкян Е.С. , Федченко І.І. 2011
eoup_153 Визначення економічної ефективності заходів науково-технічного прогресу на залізничному транспорті: методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “ЕСК” всіх форм навчання доценти Ю.В. Єлагін, І.Л. Назаренко, старш. викл. Н.Є. Каличева 2013
bkvrm_108.djvu Моторні оливи. Конспект лекцій з дисципліни "Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ" Кравець А.М, Кравець В.Г. 2012
fts_27 Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. Лікувальна фізична культура. Масаж і самомасаж: Конспект лекції Т.В. Шепеленко, В.П. Шевченко, С.М. Черніна 2015
ttd_14 Водопідготовка. Програма курсу, завдання на контрольну роботу, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та тестові питання із модульного контролю для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Єрощенков С.А, Крушедольський О.Г., Корогодський В.А. 2007
at_107 Програма та методичні вказівки до виробничо-технологічної практики студентів доц. М.Г. Варбанець, старш. викл. О.В. Лазарєв 2013
vtsu_87 Архітектура ПЕОМ: Конспект лекцій 1ч. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. 2015
filos_10 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Платона> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
kolii_61.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ» проф. Л.П. Ватуля, доценти Н.В. Бєлікова, Є.І. Галагуря 2012
vagon_95 Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Транспортні засоби». Розділ «Вагони та вагонне господарство» доц. Р.І. Візняк, асист. І.М. Афанасенко 2014
fts_21 Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою та спортом: Конспект лекції В.П. Шевченко, А.М. Буц, А.В. Шатов, І.О. Сапегіна 2013
inoz_141 Мій фах – міжнародна зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу економічного факультету (англійська мова) О.В. Гаврилова 2014
inoz_8 Методичні вказівки з розвитку навичок читання та тестові завдання для студентів 1 курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання. викл. Плотнікова О.В. 2004
ckc_29 МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до лабораторних робiт з дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» доц. Р.I. Цехмістро 2015
tmex_59.djvu Взаємозамінність, стандартизація та метрологія. Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання доц. О.С. Клімаш, старші викладачі Л.В. Астахова, О.С. Шуліка 2012
mtv_2 Конспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та ТКМ” розділ “Матеріалознавство” Тимофєева Л.А.,ст. викл. Комарова Г.Л., Федченко І.І. 2002
cet_37 Гідравлічні передачі локомотивів: Навч. Посібник: Ч. 1 Тартаковський Е.Д., Устенко О.В., Михалків С.В 2011
eoup_144.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Етичні основи бізнесу” доц. В.В. Компанієць 2013
Ви наш 96082-й відвідувач