ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
errs_97 Академічна освіта: Конспект лекцій. Харламов П.О., Коваленко Д.М. Скачати
bmg_43 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи Е.Д. Чихладзе Г.Л. Ватуля 989 Скачати
ttd_30 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Експериментальне визначення динамічних характеристик обєкта регулювання" Полтавський І.П., Савенко В.В., Шаройко Н.А. 1370 Скачати
menedg_48 Конспект лекцій з дисципліни Балака Є.І., Черидниченко О.Ю., Васильєв О.Л. 65.05 ББК Б20 Скачати
kolii_24 Програма виробничої практики з дисципліни "Інженерні споруди" Дорошенко О.П. 3492 Скачати
m_17 Завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів факультета ОПУТ заочної форми навчання. Ч.ІІ. Н.С. Юрчак, Н.І. Волохова, Н.Г. Панченко 1440 Скачати
vagon_32 Вагони: Методичні вказівки до виконання курсового проекту А.П. Горбенко 791 Скачати
menedg_57 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни Громова О.В. 529 Скачати
eoup_40 Конспект лекцій з дисципліни "Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств" Ч. 3- Харків, УкрДАЗТ Компанієць В.В. 385К637 Скачати
vagon_10 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Методичні рекомендації до лабораторних робіт, ч. 2. Повна ревізія букс вагонів І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк 820 Скачати
bmg_54 Вибрані задачі з опору матеріалів з відповідями і розв'язаннями Кітов Ю.П. 79 Скачати
at_70 Програма переддипломної практики студентів спеціальності ААТ Панченко С.В. 3441 Скачати
ttd_46_2 Навчальний посібник Ярхо О.А., Счастний Є.Є., Лялюк В.М. УДК 532.51:533.6 ББК 22.253.3
kolii_32 Методические указания к выполнению дипломного проекта "Проектирование новых железных дорог" Игнатова Ж.А., Матвиенко А.А. 277 Скачати
ttd_85 Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Нормування витрат паливо-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті" Полтавський І.П., Лялюк В.М. 3667 Скачати
vagon_37 Основи надійності вагонів: Конспект лекцій, ч. 2 І.Е. Мартинов 625.2 М291 Скачати
filos_26 Методичні вказівки до семінарських занять з теми:"Філософія Арістотеля".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М. Скачати
kolii_11 Методичні вказівки до виконання контрольної (розрахунково-графічної) роботи № 1 "Теодолітна та тахеометрична зйомка". Щербина Ю.В. Саяпін О.С. Гетман В.І 1122 Скачати
vagon_19 Електричне обладнання вагонів: Методичні вказівки до лабораторних робіт, ч. 2. Дослідження елементів систем енергопостачання та сигналізації пасажирського вагона В.Ф. Головко, В.В. Бондаренко 89 Скачати
inoz_17 Методичні вказівки з розвитку комунік. компетенції та навичок різних видів читання по широкому профілю вузу для студентів 1 курсу всіх спец-тей. Ч1. ст.викл. Георгієва Н.М., ст.викл. Радченко І.Б. 1407 Скачати
Ви наш 68242-й відвідувач