ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
ettp_19 Попит, пропозиція, їх взаємодія Укладач проф. О.Д. Борович Скачати
m_71 ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання О.О. Думіна, Н.С. Юрчак Скачати
errs_63 Конспект лекцій з дисципліни Бабанін О.Б. 625621 13 Б121 Скачати
bmkc_51 Відновлення експлуатаційних властивостей основ, фундаментів, заглиблених і підземних споруд Плугін А.А., Трикоз Л.В.
menedg_25 Робоча програма, плани практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів і завдання для контрольної роботи з методичними вказівками до її виконання з дисципліни 680 Скачати
at_34 Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи диспетчерського управління та інформаційні комплекси" Нейчев О.В., Ушаков М.В. 3215 Скачати
menedg_45 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л. 1124 Скачати
menedg_38 Конспект лекцій з дисципліни Маркова І.В. 65.05 ББК М 268 Скачати
menedg_26 Робоча програма, плани семінарських та практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни Найдьонова М.В. 3407 Скачати
tmex_9 Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з теоретичної механіки. Розділ "Кінематика" Дунай Л.М., Іванова З.О. 3665 Скачати
at_33 Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 з дисципліни "Спеціальні вимірювання і технічна діагностика пристроїв залізничної автоматики" Бойнiк А.Б., Рахматов В.З., Абакумов О.А. 614 Скачати
errs_15 Навчальний посібник. Частина 1. Тартаковський Е.Д. Агулов А.Ф. Басов Г.Г. Фалендиш А.П. 62562113 Т338
ezt_5 Навчальний посібник. "Економіка залізничного транспорту" Позднякова Л.О., Дейнека О.Г.,Жердєв М.Д., Юрченко Ю.М., Котик В.А., Куделя В.І., Тимофеєва Т.О., Гриценко Н.В., Яковенко В.Г., Широкова О.М., Челядінова Н.Г., Котик В.В., Мирогніченко Ю.В.
kolii_44 Навч. Посібник "Улаштування і експлуатація безстикової колії з рейковими плітями необмеженої довжини" В.П. Шраменко
ttd_82 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 1 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 993 Скачати
ttd_36 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Дослідження теплообміну в топці за допомогою моделювання за методом "ВТИ-ЭНИН" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 985 Скачати
bmkc_34 Методичні вказівки до проектування фундаментів на палях під мостові опори і водопропускні труби Софронов В.С., Герасименко О.С. 3053 Скачати
menedg_57 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни Громова О.В. 529 Скачати
ttd_90 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксидів азоту у відпрацьованих газах енергетичних установок" Каграманян А.О., Кадневський В.К., Рукавішников П.В. 1224 Скачати
kolii_14 Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни <Правила технічної експлуатації та безпека руху поїздів> В.Я. Чичуга, Д.О. Потапов 1369 Скачати
Ви наш 285002-й відвідувач