ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_82 Методичні вказівки до лабораторних робіт Правдюк М.Т., Чехов В.І.
m_19 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з тем "Диференціальні рівняння" і "Ряди". Ковалішина І.В. 3472
ttd_81 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування "К разработке функциональных схем теплового контроля и регулирования" Полтавський І.П. 992
vagon_19 Електричне обладнання вагонів: Методичні вказівки до лабораторних робіт, ч. 2. Дослідження елементів систем енергопостачання та сигналізації пасажирського вагона В.Ф. Головко, В.В. Бондаренко 89
kolii_37 Планування та організація ремонтів колії О.М. Даренський, Г.П. Копанєв, А.М. Штомпель, Ю.Л. Тулей 34
fts_13 Організаційно-методичні основи самостійних занять фізичними вправами з елементами професійно-прикладної-фізичної підготовки при різноманітному рівні фізичної підготовленості Ю.М. Савченко, В.Л. Дещенко, А.Я. Єфремова 796 С 137
menedg_53 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Васильєв О.Л. 1239
tmex_1 Робочий конспект лекцій з дисципліни "Теоретична механіка" Аксьонова Н.А. 97
ttd_89 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксиду та двоокису вуглецю у відпрацьованих газів енергетичних установок" Каграманян А.О. 3618
filos_29 Методичні рекомендації для СР з курсу Філософія по темі:" Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля" ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
eoup_91 Програма курсу і тести до самостійної роботи з дисципліни Плєтникова І.Л. 864
zsv_14 Конспект лекцій Альошинський Є.С. 65.92 8 ббк А56
vagon_43 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Конспект лекцій, ч. 2 І.Д. Борзилов 625.26 Б823
bmkc_59 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Залізобетонні конструкції" на тему "Розрахунок та конструювання елементів підсилення залізобетонних конструкцій"- Мірошніченко С.В., Наконечний А.С. Партала Н.М. 283
electex_40 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Електротехніка та електропостачання промислових підприємств" Пилипенко .В.В., Прилипко А.А. 218
errs_38 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
market_28 Робоча програма проф. Верлока В.С. 1067
ettp_34 Аналіз національної економіки. Практикум. Практикум призначено для студентів спеціальності "Менеджмент на транспорті" денної та заочної форм навчання. професор Борович О.Д., асистент Мозгова О.Т. 494
inoz_94 Методичні вказівки з дисципліни "Ділова іноземна мова" за темою "Інтернаціональні комерційні терміни INCOTERMS" Коростильова 706
mtb_4 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу <Матеріалознавства та ТКМ> розділ <Неметалеві матеріали> Тимофеєва Л.А., Геворкян Е.С., Дякова Т.В. 3049
Ви наш 96083-й відвідувач