ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tr_zv_52 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Системи комутації в електрозв'язку", "АТЗ" Приходько С.І., Жученко О.С., Лисечко В.П., Долбня В.Д. 297
ttd_53 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Розрахунок теплообмінних апаратів типу "підігрівник води" та "підігрівник повітря" Богомазов Є.В., Шаройко Н.А, Лялюк В.М. 3577
filos_18 Методические указания к семинарским занятиям по теме:"Философия И. Канта"".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
vagon_38 Основи надійності вагонів: Конспект лекцій, ч. 1 І.Е. Мартинов 625.2 М292
fin_38 Методичні вказівки до контрольних робіт та програма з курсу "Страхування" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Стешенко Олена Дамирівна 3588
op_41 Охорона праці. Методичні вказівки до розроблення розділу "Охорона праці в дипломних проектах" Ворожбіян М.І. Шапка О.В. Козодой Д.С. 423
filos_10 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Платона> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
bmg_11 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті" спеціалізації 7.100501.03 "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів" з урахуванням модульної систе С.Ю. Берестянська Ю.В. Глазунов 998
kolii_50 Підготовка плану площадки в горизонталях. Визначення проектних натурних робочих відміток при розробці фундаментів будівельних споруд. Челядінов Г.М., Малявін А.М., Галагуря Є.Ю. 856
at_47 Методические указания к лабораторной работе "Исследование автоматической переездной сигнализации" по дисциплине "Системы автоматики на перегонах" Варбанець М.Г. 3160
bkvrm_72 МВ до лабораторних робіт "Визначення класу чистоти робочих рідин гідроприводів". Кравець А.М., Горбань В.Г. 527
ttd_93 Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни, дипломного проектування, практичних занять та контрольні завдання Каграманян А.О.., Рукавішников П.В., Пархоменко Л.О. 1410
cet_17 Метод.вказівки до викон. лаб. робіт з дисц. Семененко О.І., Нікулін В.С. 202
bmkc_33 Робоча програма, методичні вказівки та завдання на контрольну роботу з дисципліни "Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та конструкцій" Трикоз Л.В. 3609
menedg_52 Конспект лекцій з дисципліни Васильєв О.Л. 65.05 ББК В 191
uer_31 Управління експлуатаційною роботою підприємства з перевезень вантажів і пасажирів. Методичні вказівки для курсового проекту та дипломного проектування з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень" Данько М.І., Кулешов В.М., Лук'янов Ю.Ю., Шевченко В.І. 63
vtsu_19 Основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів. Меркулов В.С., Гончаров В.О., Бізюк І.Г., Бутенко М.В., Головко О.В. 621.991(681) 14 0 751
bmg_48 Побудова епюр внутрішніх сил в рамах з використанням ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д. 3322
oia_27 Види планів рахунків: Теоретичні аспекти та практика застосування Євсєєва О.О.
menedg_42 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Крихтіна Ю.О.
Ви наш 63721-й відвідувач