ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_76 Теорія автоматичного керування:Лабораторний практикум. Хісматулін В.Ш. 2006 УДК62-50 ББК32965 х514
at_74 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум Хісматулін В.Ш., Сафонов Д.С. УДК 62.50 Х514
at_75 Теорія автоматичного керування. Методичний посібник до розрахунково-графічних робіт Хісматулін В.Ш. УДК 62.50 Х514
ttd_46_1 Навчальний посібник Ярхо О.А., Счастний Є.Є., Лялюк В.М. УДК 532.51:533.6 ББК 22.253.3
ttd_46_2 Навчальний посібник Ярхо О.А., Счастний Є.Є., Лялюк В.М. УДК 532.51:533.6 ББК 22.253.3
mtv_28.djvu Тимофеєва Л.А., Комарова Г.Л., Тимофеев С.С., Остапчук В.М 2010 Транспортне матеріалознавство в питаннях та відповідях: Навч. посібник.
inoz_119.djvu викл. Буланов А.О. 2011 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів спеціальності МЗЕД. (нім. мова)
bkvrm_75 Конспект лекцій "Підвищення продуктивності екскаваторних комплектів" Погребняк А.В П-147
inoz_122.djvu викл. Карабітськова Н.О. 2012 Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції за темою “Мій фах - Фінанси” для студентів 2 курсу факультету економіки транспорту (нім. мова).
mtv_30.djvu проф. Е.С. Геворкян, асист. В.П. Нерубацький 2012 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” Розділ “Обробка різанням”
f_4 Лабораторний практикум з фізики "Механіка. Молекулярна фізика" А.В.Попов, М.Г.Ревякіна, О.В.Бондаренко 2009 К3
mtv_27.djvu проф. Л.А. Тимофеєва старш. викл. І.І. Федченко 2011 Завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» розділ «Матеріалознавство» для студентів заочної форми навчання
ist_14 Українська козацька держава наприкінці XVII-XVIII ст.: Конспект лекції. Арбузов Г.Ф. 2002 Д537
op_17 Попередження надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона". О.В. Костиркін 2009 ББКК729
f_2 Конспект лекцій. "Електрика та електромагнетизм. Електростатика і постійний струм" В.Г. Денисенко 2004 Б53Д332
f_1 Конспект лекцій. "Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка". Частина 1. В.Г. Денисенко 2002 Б53Д33
bkvrm_126 Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення: Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності оценти Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко, О.Е. Наумова, Г.В. Шаповал, Д.В. Шумик, старш. викл. В.М. Петухов, інж. С.В. Панарін 2014 bkvrm_126
ettp_5 Програма курсу, методичні вказівки для самостійної роботи Васильєв Ю.П., 1992 999
bmg_67 Робоча навчальна програма дисципліни "Опір матеріалів" для студ. спец. 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи Чихладзе Е.Д. , Ватуля Г.Л. 999
bmg_11 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті" спеціалізації 7.100501.03 "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів" з урахуванням модульної систе С.Ю. Берестянська Ю.В. Глазунов 998
Ви наш 63721-й відвідувач