ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
eoup_165 Методичні вказівки для виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Економіка вражень» Н.В. Якименко, Плугіна 2014
at_20 Диагностирование и прогнозирование состояния железнодорожной автоматики: Учебное пособие. – Харків: УкрДАЗТ. -58с. Бойнік А.Б. 2001
ettp_17 Науково-методична розробка з курсу " Мікроекономіка" на тему "Стратегія фірми на ринку Досконалої конкуренції" Укладач доц. Решетило В.П. 2000
ettp_58 Сучасні економічні теорії Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів доц. Н.М. Каменева, старш. викл. О.Т. Мозгова 2016
filos_10 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Платона> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І.
mtv_38 Методичні вказівки до практики в навчально-виробничих майстернях з дисципліни „Матеріалознавство та ТКМ”. Розділ Обробка металів різанням проф. Л.А. Тимофеєва, асистенти М.Б. Чубикало, Л.В. Волошина 2013
ttd_4 Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В. 2008
tmex_63.djvu Дослідження важільних механізмів завдання та методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисциплін «Теорія механізмів і машин» і «Опір матеріалів та прикладна механіка» проф. В.І. Мороз, доц. О.А. Логвіненко, старш. викл. В.С. Тіщенко 2013
kolii_73 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Залізнична колія (земляне полотно)" частина II. Проектування оздоровлення виїмки. С.І. Возненко, О.А. Дудін 2014
mtv_9 Конспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та ТКМ” розділ “Зварювальне виробництво” Тимофєєва Л.А., Коровін В.В., Чубукін О.С. 2004
tsl_6 Інтегрована логістика: Конспект лекцій. 2 ч. Альошинський Є. С., Розсоха О. В., Берестова Т. Т. 2013
bmkc_25 Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та конструкцій. - Ч.1 Навчальний посібник Плугін А.М., Трикоз Л.В., Плугін А.А. 1999
tmex_72 Основи конструювання і САПР: математичне моделювання при проектуванні і конструюванні технічних засобів: Конспект лекцій Мороз В.І., Братченко О.В., Логвіненко О.А. 2014
kolii_81.pdf Тягові розрахунки залізниці. Методичні вказівки до виконання індивідуальних, розрахунково-графічних завдань, розділу курсового та дипломного проектування з дисциплін «Проектування залізниць», «Проектування реконструкції залізниць» доценти С.М. Камчатна, О.В. Пасько,асист. А.О. Шевченко 2016
inoz_125.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції до теми «Велика Британія», до відеокурсу «Window on Britain» для студентів 1 курсу всіх факультетів викл. В.М. Березний 2012
menedg_90 Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування» доц. О.В. Семенцова 2015
menedg_80.djvu Тестові завдання для практичних занять з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахунковіта валютні відносини» Частина 1 доц. Ю.О.Крихтіна, асист. О.Г. Диколенко 2012
at_135 ЗАВДАННЯ та методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ'ЯЗОК" О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков, Н. М. Лазарєва, І. М. Сіроклин, О. Ю. Каменєв, О. О. Удовіков 2017
eoup_109.djvu Моральні основи економіки та підприємницької діяльності: Конспект лекцій: -в 4 -х частинах. Ч.2 Компанієць В.В., Полякова О.М. 2011
filos_37 Конспект лекцій «Некласична філософія» - Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М. 2009
Ви наш 96083-й відвідувач