ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
kolii_62.djvu Планування та організація поточного утримання колії. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування асист. Н.В. Бугаєць, доценти Г.П. Копанєв, А.М. Штомпель 2012
uer_44.djvu Основи наукових досліджень та інженерної творчості: Конспект лекцій. Зонов В.Д., Продащук С.М. 2013
UER_43.djvu Методи дослідження систем: Конспект лекцій, Ч. 2 Т.В. Бутько, О.М. Ходаківський, В.В. Петрушов, В.М. Прохоров. 2012 62.50 М 545
vtsu_68.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт по Visual Basic for Applications з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Основи інформаційних технологій та програмування»» Частина 2 доц. І.В. Піскачова, асист. О.В. Казанко 2013
vtsu_67.djvu Методичні вказівки з варіантами завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем» Частина 2 доценти В.С. Меркулов, В.М. Бутенко, асист. О.В. Чаленко 2013
vtsu_66.djvu Методичні вказівки з варіантами завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем» Частина 3 доценти В.С. Меркулов, В.М. Бутенко, асист. О.В. Чаленко 2013
vtsu_65.djvu Програмування в середовищі Visual Basic 6.0 Конспект лекцій з дисциплін «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем», «Обчислювальна техніка та програмування» Частина І В.С. Меркулов, І.Г. бізюк, О.В. Чаленко 2012
vtsu_64.djvu Алгоритмічні мови програмування. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів факультету УПП Частина 1 доценти С.Є. Бантюков, Н.М. Завгородня, старші викладачі С.О. Бантюкова, О.Є. Пєнкіна 2012
vtsu_63.djvu Інженерні розрахунки засобами табличного процесора EXCEL Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем» Частина 1 доц. Н.М. Завгородня 2012
vtsu_62.djvu Математичні методи і моделі: комп’ютерне моделювання Завгородня Н.М., Панченко С.В.,Бантюков С.Є., Меркулов В.С. 2012
vtsu_61.djvu Поняття інформації. Операційна система WINDOWS локального комп'ютера. текстовий редактор Microsoft Office Word Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" Частина 1 Н.М. Завгородня 2012
m_80 Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, старші викладачі Л.O. Балака, А.П. Рибалко 2011 755
m_80 Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, старші викладачі Л.O. Балака, А.П. Рибалко 2011 755
m_80 Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, старші викладачі Л.O. Балака, А.П. Рибалко 2011 755
m_80 Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, старші викладачі Л.O. Балака, А.П. Рибалко 2011 755
m_80 Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, старші викладачі Л.O. Балака, А.П. Рибалко 2011 755
ng_28.djvu Методичні вказівки та збірник варіантів з дисципліни “Нарисна геометрія та інженерна графіка”. Розділ Інженерна графіка доценти Г.Л. Ольхова, В.В. Семенова-Куліш 2013
ng_27.djvu Побудова точки перетину прямої з площиною та визначення натуральної величини площини Методичні вказівки та варіанти завдань з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Розділ “Нарисна геометрія” доценти Є.О.Спасібо, В.В.Семенова-Куліш, старш. викл. В.В. Шимко 2012
ng_26.djvu Побудова лінії перетину двох площин. Методичні вказівки для студентів І курсу спеціальностей Л, В, ЕТ, ЕСК, ТЕ, ЗС, ПЦБ, БКМ денної форми навчання доц. Є.О. Спасібо, асист. О.І. Сухарькова 2012
ng_25.djvu Методичні вказівки до завдання з машинобудівного креслення «Побудова лінії зрізу геометричних форм» з дисципліни «Інженерна графіка» доц. Н.В. Кондусова 2012
Ви наш 63721-й відвідувач