ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmks_69.djvu Методичні вказівки до лабораторної роботи «Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів» проф. А.А. Плугін, доценти Д.А. Плугін, О.С. Борзяк 2012
bmks_68.djvu Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту. Частина 2 А.М. Плугін, А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, О.С. Саяпін, О.С. Герасименко, О.А. Плугін 2012
bmks_67.djvu Аналіз об’ємно-планувального рішення одноквартирного житлового будинку. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи системного аналізу» доценти І.В. Подтележнікова; А.О. Ісмагілов, асист. Ю.М. Горбачова, методист О.Ю. Юрченко 2012
mtv_34.djvu Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: Конспект лекцій. Тимофеєва Л.А., Комарова Г.Л. 2013
mtv_33.djvu Вивчення фазового складу надтвердих матеріалів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Нові матеріали, технології виготовлення та відновлення виробів” проф. Е.С. Геворкян, старш. викл. І.І. Федченко, асист. В.П. Нерубацький 2012
mtv_32.djvu Визначення технологічних параметрів під час витягування виробів з листової заготовки. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” професори Л.А. Тимофєєва, Е.С. Геворкян, асист. В.П. Нерубацький 2012
tmex_64.djvu Теорія механізмів і машин: дослідження та проектування механізмів типових технічних засобів залізничного транспорту: Навч. посібник. Мороз В.І., Братченко О.В., Павшенко А.В. 2013
tmex_63.djvu Дослідження важільних механізмів завдання та методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисциплін «Теорія механізмів і машин» і «Опір матеріалів та прикладна механіка» проф. В.І. Мороз, доц. О.А. Логвіненко, старш. викл. В.С. Тіщенко 2013
tmex_62.djvu Комплексне методичне забезпечення до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» доценти Н.А. Аксьонова, старш. викл. Л.М. Дунай 2013
tmex_61.djvu Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» Розділи «Кінематика» та «Динаміка» доценти Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський, старш. викл. Л.М. Дунай 2013
tmex_60.djvu Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Розділи «Статика» та «Кінематика» доценти Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський, старш. викл. Л.В. Астахова 2013
tmex_59.djvu Взаємозамінність, стандартизація та метрологія. Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання доц. О.С. Клімаш, старші викладачі Л.В. Астахова, О.С. Шуліка 2012
tmex_58.djvu Деталі машин і основи конструювання: Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання. Методичні поради для студентів, що навчаються за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.070105 «Залізничний транспорт» доценти В.В. Захарченко, О.В. Надтока, асист. А.В. Павшенко 2012
kolii_64.djvu Розрахунок підкранової колії на міцність. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни ”Підкранові колії” проф. В.П. Шраменко, асист. Д.А. Фаст 2013
kolii_63.djvu Улаштування і експлуатація колії. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів усіх форм навчання проф. О.М. Даренський, доц. Г.П. Копанєв, асист. Н.В. Бугаєць, інж. А.В. Клименко 2013
kolii_62.djvu Планування та організація поточного утримання колії. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування асист. Н.В. Бугаєць, доценти Г.П. Копанєв, А.М. Штомпель 2012
uer_44.djvu Основи наукових досліджень та інженерної творчості: Конспект лекцій. Зонов В.Д., Продащук С.М. 2013
uer_43 Методи дослідження систем: Конспект лекцій, Ч. 2 Т.В. Бутько, О.М. Ходаківський, В.В. Петрушов, В.М. Прохоров. 2012 62.50 М 545
vtsu_68.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт по Visual Basic for Applications з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Основи інформаційних технологій та програмування»» Частина 2 доц. І.В. Піскачова, асист. О.В. Казанко 2013
vtsu_67.djvu Методичні вказівки з варіантами завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем» Частина 2 доценти В.С. Меркулов, В.М. Бутенко, асист. О.В. Чаленко 2013
Ви наш 485622-й відвідувач