ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_114.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та ремонт БКВРМ" доценти Є.В.Коновалов, А.О. Бабенко, асист. Г.М.Афанасов 2012
bkvrm_113.djvu Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління виробництвом і основи логістики» Частина 1 доценти Л.М. Козар, Є.В. Романович, асист. З.І. Кудіна 2012 1550
bkvrm_112.djvu Визначення товщини граничної мастильної плівки в умовах електростатичної обробки нафтових олив Методичні вказівки до лабораторної роботи 2 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
bkvrm_111.djvu Визначення впливу концентрації поверхнево-активних речовин у нафтовій оливі на механізм змочування поверхні скла. Методичні вказівки до лабораторної роботи 1 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
bkvrm_108.djvu Моторні оливи. Конспект лекцій з дисципліни "Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ" Кравець А.М, Кравець В.Г. 2012
bkvrm_109 Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійних робіт з дисципліни "Будівельні та колійні машини" Частина 2 доц. А.В. Євтушенко, старш. викл. В.Г. Кравець 2012 15555
bkvrm_110 Регулювання теплових зазорів у газорозподільному механізмі. Методичні вказівки до лабораторної роботи 4 з дисципліни «Автомобілі і трактори» доц. В.М. Гончаров, асист. В.О. Стефанов 2012 1552
bkvrm_107.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт БКВРМ» Частина 2 доценти Є.В.Коновалов, А.О. Бабенко, асист. Г.М.Афанасов 2012
bkvrm_106 Методичні вказівки до випускної кваліфікаційної роботи дипломованого спеціаліста (інженера, магістра) за спеціальністю 090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» доценти А.О. Бабенко, А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2012 924
bkvrm_105 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Будівельні машини" Частина 3 старш. викл. В.М. Орел, доц. А.М. Кравець 2012 804
bkvrm_104 Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійних робіт з дисципліни «Гідропривод та гідроавтоматика машин» Розділ 3 «Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин» доц. О.В. Суранов 2012 1145
bkvrm_103 Основи аналізу попиту і пропозиції. Конспект лекцій з дисципліни "Організація і планування експлуатації машин" доц. Є.В. Романович 2012 658.7 Р694
bkvrm_102.djvu Вивчення конструкції та дослідження параметрів робочого процесу землерийно-транспортних машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Будівельна техніка" доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець, старш. викл. В.М. Орел 2012 1551
bkvrm_101.djvu Дослідження показників якості лакофарбових матеріалів та покриттів з них. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни:"Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ" доц. А.М. Кравець 2012
bmg_95.djvu Будівельна механіка залізничного рухомого складу: Конспект лекцій. Чихладзе Е.Д., Глазунов Ю.В. 2013 624.04 Ч-713
bmg_94 Усталений нерівномірний рух води у відкритих руслах. Методичний посібник з практичних розрахунків доценти В.А. Борщов, І.М. Єгорова 2012 1465
bmg_93 Технічна механіка рідини і газу. Програма дисципліни та індивідуальне завдання доц. В.А. Борщов 2012 1540
bmks_72.djvu Основи наукових досліджень. Навчальний посібник Плугін А.А., Калінін О.А., Плугін О.А. 2013
bmks_71.djvu Програма виробничо -технологічної практики доценти О.А. Калінін, В.А.Лютий, учбовий майстер Ю.Ю. Савчук 2012
bmks_70.djvu Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Діагностика та підсилення земляного полотна» проф. А.А. Плугін, доценти Л.В. Трикоз, О.С. Герасименко 2012
Ви наш 485622-й відвідувач