ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_103.djvu Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни «Основи розрахунку теплових мереж» та дипломного проектування доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Гришина 2013
ttd_102.djvu Захист навколишнього середовища при роботі теплотехнологічного устаткування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання доц. Н.А. Шаройко, старш. викл. П.В. Рукавішников 2012
bkvrm_117.djvu Будівельні та колійні машини. Ч. 1. Колійні машини: Навчальний посібник. Стефанов Б.М., Кравець А.М., Кравець В.Г. 2013
bkvrm_116.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Колійні машини” доценти А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2012
bkvrm_115.djvu Програма технологічної практики, інтегрованої з роботою студзагонів студентів спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» доценти А.О. Бабенко, Є.В. Романович, О.В. Суранов 2011
bkvrm_114.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та ремонт БКВРМ" доценти Є.В.Коновалов, А.О. Бабенко, асист. Г.М.Афанасов 2012
bkvrm_113.djvu Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління виробництвом і основи логістики» Частина 1 доценти Л.М. Козар, Є.В. Романович, асист. З.І. Кудіна 2012
bkvrm_112.djvu Визначення товщини граничної мастильної плівки в умовах електростатичної обробки нафтових олив Методичні вказівки до лабораторної роботи 2 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
bkvrm_111.djvu Визначення впливу концентрації поверхнево-активних речовин у нафтовій оливі на механізм змочування поверхні скла. Методичні вказівки до лабораторної роботи 1 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
bkvrm_108.djvu Моторні оливи. Конспект лекцій з дисципліни "Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ" Кравець А.М, Кравець В.Г. 2012
bkvrm_109.djvu Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійних робіт з дисципліни "Будівельні та колійні машини" Частина 2 доц. А.В. Євтушенко, старш. викл. В.Г. Кравець 2012
bkvrm_110.djvu Регулювання теплових зазорів у газорозподільному механізмі. Методичні вказівки до лабораторної роботи 4 з дисципліни «Автомобілі і трактори» доц. В.М. Гончаров, асист. В.О. Стефанов 2012
bkvrm_107.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт БКВРМ» Частина 2 доценти Є.В.Коновалов, А.О. Бабенко, асист. Г.М.Афанасов 2012
bkvrm_106.djvu Методичні вказівки до випускної кваліфікаційної роботи дипломованого спеціаліста (інженера, магістра) за спеціальністю 090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» доценти А.О. Бабенко, А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2012
bkvrm_105.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Будівельні машини" Частина 3 старш. викл. В.М. Орел, доц. А.М. Кравець 2012
bkvrm_104.djvu Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійних робіт з дисципліни «Гідропривод та гідроавтоматика машин» Розділ 3 «Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин» доц. О.В. Суранов 2012
bkvrm_103.djvu Основи аналізу попиту і пропозиції. Конспект лекцій з дисципліни "Організація і планування експлуатації машин" доц. Є.В. Романович 2012
bkvrm_102.djvu Вивчення конструкції та дослідження параметрів робочого процесу землерийно-транспортних машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Будівельна техніка" доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець, старш. викл. В.М. Орел 2012
bkvrm_101.djvu Дослідження показників якості лакофарбових матеріалів та покриттів з них. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни:"Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ" доц. А.М. Кравець 2012
bmg_95.djvu Будівельна механіка залізничного рухомого складу: Конспект лекцій. Чихладзе Е.Д., Глазунов Ю.В. 2013
Ви наш 63721-й відвідувач