ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
eoup_143.djvu Діагностика конкурентоспроможності підприємства та продукції: Конспект лекцій: У 5 ч Дикань В.Л., Зубенко В.О., Толстова А.В. 2013 Скачати
eoup_142.djvu Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: Конспект лекцій. В.О. Маслова, М.В. Кондратюк 2013 Скачати
eoup_141.djvu Визначення економічного ефекту від впровадження в експлуатацію нового електропоїзда методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Електричний транспорт” Частина 3 проф. Ю.Є. Калабухін доц. О.В. Шраменко 2012 Скачати
eoup_140.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 1 проф. Ю.Є. Калабухін 2012 Скачати
eoup_139.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 2 проф. Ю.Є. Калабухін 2012 Скачати
eoup_138.djvu Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій. Частина 3 В.В. Компанієць, О.М. Полякова 2012 Скачати
eoup_137.djvu Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, колійні машини та обладнання» доценти Ю.Т. Боровик, І.Л. Назаренко 2012 Скачати
eoup_136.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Управління проектами” доценти О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна 2012 Скачати
eoup_135.djvu Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: Підручник. Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Сухорукова Т.Г. 2012
eoup_134.djvu Экономика предприятия: Учебное пособие Дикань, В.Л., Шраменко Е.В., Якименко Н.В. 2012
eoup_133.djvu Підприємництво і бізнес-культура Конспект лекцій: в 4 ч. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2012 Скачати
eoup_132.djvu Етичні основи бізнесу: Навч. посібник.  В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, О.М. Полякова 2012
eoup_131.djvu Основи духовної культури. Конспект лекцій В.В. Компанієць, Ю.Л. Павлович 2012 Скачати
eoup_130.djvu Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» доценти Ю.Т. Боровик, І.В. Токмакова 2012 Скачати
eoup_129.djvu Підприємництво і бізнес-культура: Конспект лекцій: в 3-х ч. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2012 Скачати
ttd_105.djvu Методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни «Теплосилові та теплоспоживаючі установки залізничного транспорту» доценти В.А. Корогодський, В.І. Рубльов, асист. О.В. Василенко 2013 Скачати
ttd_104.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідрогазодинаміка теплоенергетичних установок» за спеціальністю «Теплоенергетика» доц. С.В.Комар, старш. викл. Г.В.Біловол 2013 Скачати
ttd_103.djvu Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни «Основи розрахунку теплових мереж» та дипломного проектування доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Гришина 2013 Скачати
ttd_102.djvu Захист навколишнього середовища при роботі теплотехнологічного устаткування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання доц. Н.А. Шаройко, старш. викл. П.В. Рукавішников 2012
bkvrm_117.djvu Будівельні та колійні машини. Ч. 1. Колійні машини: Навчальний посібник. Стефанов Б.М., Кравець А.М., Кравець В.Г. 2013 652.144. e798
Ви наш 68243-й відвідувач