ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ezt_9.djvu Основи економіки транспорту: Конспект лекцій. Л.О. Позднякова, О.М. Широкова, В.Г. Яковенко, В.В.Котик. 2013
eoup_145.djvu Організація виробництва: Підручник. Дикань В.Л., Маслова В.О. 2013
eoup_144.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Етичні основи бізнесу” доц. В.В. Компанієць 2013
eoup_143.djvu Діагностика конкурентоспроможності підприємства та продукції: Конспект лекцій: У 5 ч Дикань В.Л., Зубенко В.О., Толстова А.В. 2013
eoup_142.djvu Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: Конспект лекцій. В.О. Маслова, М.В. Кондратюк 2013
eoup_141.djvu Визначення економічного ефекту від впровадження в експлуатацію нового електропоїзда методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Електричний транспорт” Частина 3 проф. Ю.Є. Калабухін доц. О.В. Шраменко 2012
eoup_140.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 1 проф. Ю.Є. Калабухін 2012
eoup_139.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 2 проф. Ю.Є. Калабухін 2012
eoup_138.djvu Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій. Частина 3 В.В. Компанієць, О.М. Полякова 2012
eoup_137.djvu Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, колійні машини та обладнання» доценти Ю.Т. Боровик, І.Л. Назаренко 2012
eoup_136.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Управління проектами” доценти О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна 2012
eoup_135.djvu Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: Підручник. Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Сухорукова Т.Г. 2012
eoup_134.djvu Экономика предприятия: Учебное пособие Дикань, В.Л., Шраменко Е.В., Якименко Н.В. 2012
eoup_133.djvu Підприємництво і бізнес-культура Конспект лекцій: в 4 ч. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2012
eoup_132.djvu Етичні основи бізнесу: Навч. посібник.  В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, О.М. Полякова 2012
eoup_131.djvu Основи духовної культури. Конспект лекцій В.В. Компанієць, Ю.Л. Павлович 2012
eoup_130.djvu Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» доценти Ю.Т. Боровик, І.В. Токмакова 2012
eoup_129.djvu Підприємництво і бізнес-культура: Конспект лекцій: в 3-х ч. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2012
ttd_105.djvu Методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни «Теплосилові та теплоспоживаючі установки залізничного транспорту» доценти В.А. Корогодський, В.І. Рубльов, асист. О.В. Василенко 2013
ttd_104.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідрогазодинаміка теплоенергетичних установок» за спеціальністю «Теплоенергетика» доц. С.В.Комар, старш. викл. Г.В.Біловол 2013
Ви наш 63721-й відвідувач