ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
eoup_141 Визначення економічного ефекту від впровадження в експлуатацію нового електропоїзда методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Електричний транспорт” Частина 3 проф. Ю.Є. Калабухін доц. О.В. Шраменко 2012 3094
eoup_140 Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 1 проф. Ю.Є. Калабухін 2012 521
eoup_139.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 2 проф. Ю.Є. Калабухін 2012 898
eoup_138 Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій. Частина 3 В.В. Компанієць, О.М. Полякова 2012 65.9(2)26 к-637
eoup_137.djvu Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, колійні машини та обладнання» доценти Ю.Т. Боровик, І.Л. Назаренко 2012 567
eoup_136.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Управління проектами” доценти О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна 2012 428
eoup_135 Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: Підручник. Дикань В.Л., Єлагін Ю.В., Сухорукова Т.Г. 2012 65.05 ББК Д45
eoup_134.djvu Экономика предприятия: Учебное пособие Дикань, В.Л., Шраменко Е.В., Якименко Н.В. 2012 65.05 Д-45
eoup_133 Підприємництво і бізнес-культура Конспект лекцій: в 4 ч. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2012 65.9(2)26 к-637
eoup_132 Етичні основи бізнесу: Навч. посібник.  В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, О.М. Полякова 2012 87.7 Д-45
eoup_131 Основи духовної культури. Конспект лекцій В.В. Компанієць, Ю.Л. Павлович 2012 71 ББК к637
eoup_130 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» доценти Ю.Т. Боровик, І.В. Токмакова 2012 949
eoup_129 Підприємництво і бізнес-культура: Конспект лекцій: в 3-х ч. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2012 65.9(2)26 к-637
ttd_105.djvu Методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни «Теплосилові та теплоспоживаючі установки залізничного транспорту» доценти В.А. Корогодський, В.І. Рубльов, асист. О.В. Василенко 2013
ttd_104.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідрогазодинаміка теплоенергетичних установок» за спеціальністю «Теплоенергетика» доц. С.В.Комар, старш. викл. Г.В.Біловол 2013
ttd_103.djvu Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи і практичних занять з дисципліни «Основи розрахунку теплових мереж» та дипломного проектування доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Гришина 2013
ttd_102.djvu Захист навколишнього середовища при роботі теплотехнологічного устаткування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання доц. Н.А. Шаройко, старш. викл. П.В. Рукавішников 2012
bkvrm_117.djvu Будівельні та колійні машини. Ч. 1. Колійні машини: Навчальний посібник. Стефанов Б.М., Кравець А.М., Кравець В.Г. 2013 652.144. e798
bkvrm_116.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Колійні машини” доценти А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2012 1553
bkvrm_115 Програма технологічної практики, інтегрованої з роботою студзагонів студентів спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» доценти А.О. Бабенко, Є.В. Романович, О.В. Суранов 2011 1143
Ви наш 485622-й відвідувач