ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
fin_83.djvu Фінансова санація та банкрутство підприємства. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи старш. викл. О.В. Саленко 2012 1494 Скачати
fin_82.djvu Гроші і кредит. Завдання та методичні вказівки до курсової роботи для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» доц. О.О. Коковіхіна 2012 1492 Скачати
oia_49.djvu Охорона праці в галузі. Методичні вказівкита завдання щодо виконання розділу дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» студентами факультету «Економіка транспорту» рівнів «спеціаліст» і «магістр» всіх форм навчання проф. В.М. Сударський, доц. О.О. Євсєєва 2013 Скачати
oia_48.djvu Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни «Основи економіки транспорту» для необлікових спеціальностей усіх форми навчання старш. викл. Т.О. Пєтухова 2013 Скачати
oia_47.djvu Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Основи економіки транспорту» старш. викл. Т.О. Пєтухова 2013 Скачати
oia_46.djvu Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Основи Бухгалтерського обліку та Оподаткування» для студентів заочної форми навчання і слухачів ІППК необлікових спеціальностей проф. Н.В. Чебанова, доценти О.О. Євсєєва, І.В. Підопригора 2013 3046 Скачати
oia_45.djvu Програма курсу з дисципліни «Основи Бухгалтерського обліку та Оподаткування» для студентів заочної форми навчання та слухачів ІППК необлікових спеціальностей проф. Н.В. Чебанова, доценти О.О. Євсєєва, І.В. Підопригора 2013 3042 Скачати
oia_44 Програма виробничої (обліково-аналітичної) практики для студентів спеціальності “Облік і аудит” усіх форм навчання доц. Т.І. Єфіменко, проф. Н.В. Чебанова 2012 1529 Скачати
oia_43.djvu Програма практики для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання, що не працюють за фахом доц. Т.І. Єфіменко, проф. Н.В. Чебанова 2012 1528 Скачати
oia_42 Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на залізничному транспорті» доценти О.Г. Кірдіна, А.А. Пакуліна. 2012 1527 Скачати
oia_41 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» доц. В.Ф. Мінка, старші викладачі І.В. Підопригора, Т.О. Петухова 2012 3265 Скачати
ezt_13.djvu Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проектування спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» проф. Л.О. Позднякова, доценти Н.В. Гриценко, Т.О. Тимофєєва, В.І. Куделя, старш. викл. В.В. Котик 2013 Скачати
ezt_12.djvu Складання річного виробничо-фінансового плану вантажного вагонного депо. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» проф. Л.О. Позднякова, доценти Н.В. Гриценко, Т.О. Тимофєєва, В.Г. Яковенко, старш. викл. В.В. Котик 2013 Скачати
ezt_11.djvu Програма курсу з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання проф. Л.О. Позднякова, доц. О.М. Широкова, асист. І.В. Моцна 2013 Скачати
ezt_10.djvu Збірник задач з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» професори Л.О. Позднякова, М.Д. Жердєв, доценти Ю.М. Юрченко, Н.В. Гриценко, В.Г. Яковенко, О.М. Широкова, В.І. Куделя, В.О. Котик, В.В. Котик, Н.Г. Челядінова, Ю.В. Мирошниченко, Т.О. Тимофєєва 2013 Скачати
ezt_9.djvu Основи економіки транспорту: Конспект лекцій. Л.О. Позднякова, О.М. Широкова, В.Г. Яковенко, В.В.Котик. 2013 Скачати
eoup_145 Організація виробництва: Підручник. Дикань В.Л., Маслова В.О. 2013 65.05(2) ББК Д45 Скачати
eoup_144 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Етичні основи бізнесу” доц. В.В. Компанієць 2013 895 Скачати
eoup_143 Діагностика конкурентоспроможності підприємства та продукції: Конспект лекцій: У 5 ч. Частина 2 Дикань В.Л., Зубенко В.О., Толстова А.В. 2013 65.9(2)29 ББК Д45 Скачати
eoup_142 Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: Конспект лекцій. В.О. Маслова, М.В. Кондратюк 2013 65.9(2)29 м-316 Скачати
Ви наш 285088-й відвідувач