ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_83.djvu Фінансова санація та банкрутство підприємства. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи старш. викл. О.В. Саленко 2012 1494
fin_82.djvu Гроші і кредит. Завдання та методичні вказівки до курсової роботи для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» доц. О.О. Коковіхіна 2012 1492
oia_49.djvu Охорона праці в галузі. Методичні вказівкита завдання щодо виконання розділу дипломної роботи «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» студентами факультету «Економіка транспорту» рівнів «спеціаліст» і «магістр» всіх форм навчання проф. В.М. Сударський, доц. О.О. Євсєєва 2013
oia_48.djvu Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни «Основи економіки транспорту» для необлікових спеціальностей усіх форми навчання старш. викл. Т.О. Пєтухова 2013
oia_47.djvu Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Основи економіки транспорту» старш. викл. Т.О. Пєтухова 2013
oia_46.djvu Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Основи Бухгалтерського обліку та Оподаткування» для студентів заочної форми навчання і слухачів ІППК необлікових спеціальностей проф. Н.В. Чебанова, доценти О.О. Євсєєва, І.В. Підопригора 2013 3046
oia_45.djvu Програма курсу з дисципліни «Основи Бухгалтерського обліку та Оподаткування» для студентів заочної форми навчання та слухачів ІППК необлікових спеціальностей проф. Н.В. Чебанова, доценти О.О. Євсєєва, І.В. Підопригора 2013 3042
oia_44 Програма виробничої (обліково-аналітичної) практики для студентів спеціальності “Облік і аудит” усіх форм навчання доц. Т.І. Єфіменко, проф. Н.В. Чебанова 2012 1529
oia_43.djvu Програма практики для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання, що не працюють за фахом доц. Т.І. Єфіменко, проф. Н.В. Чебанова 2012 1528
oia_42 Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на залізничному транспорті» доценти О.Г. Кірдіна, А.А. Пакуліна. 2012 1527
oia_41 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» доц. В.Ф. Мінка, старші викладачі І.В. Підопригора, Т.О. Петухова 2012 3265
ezt_13.djvu Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проектування спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» проф. Л.О. Позднякова, доценти Н.В. Гриценко, Т.О. Тимофєєва, В.І. Куделя, старш. викл. В.В. Котик 2013
ezt_12.djvu Складання річного виробничо-фінансового плану вантажного вагонного депо. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» проф. Л.О. Позднякова, доценти Н.В. Гриценко, Т.О. Тимофєєва, В.Г. Яковенко, старш. викл. В.В. Котик 2013
ezt_11.djvu Програма курсу з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання проф. Л.О. Позднякова, доц. О.М. Широкова, асист. І.В. Моцна 2013
ezt_10.djvu Збірник задач з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» професори Л.О. Позднякова, М.Д. Жердєв, доценти Ю.М. Юрченко, Н.В. Гриценко, В.Г. Яковенко, О.М. Широкова, В.І. Куделя, В.О. Котик, В.В. Котик, Н.Г. Челядінова, Ю.В. Мирошниченко, Т.О. Тимофєєва 2013
ezt_9.djvu Основи економіки транспорту: Конспект лекцій. Л.О. Позднякова, О.М. Широкова, В.Г. Яковенко, В.В.Котик. 2013
eoup_145 Організація виробництва: Підручник. Дикань В.Л., Маслова В.О. 2013 65.05(2) ББК Д45
eoup_144 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Етичні основи бізнесу” доц. В.В. Компанієць 2013 895
eoup_143 Діагностика конкурентоспроможності підприємства та продукції: Конспект лекцій: У 5 ч. Частина 2 Дикань В.Л., Зубенко В.О., Толстова А.В. 2013 65.9(2)29 ББК Д45
eoup_142 Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: Конспект лекцій. В.О. Маслова, М.В. Кондратюк 2013 65.9(2)29 м-316
Ви наш 485622-й відвідувач