ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
errs_84.djvu Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2012
errs_83.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи експлуатації локомотивів" проф. С.Г. Жалкін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012
errs_82.djvu Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство" проф. О.Б. Бабанін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012
cet_47 Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»і дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092201 «Електричні системи та комплекси транспортних засобі доц. С.І. Яцько 2013 140
cet_46 Розробка системи керування тиристорним перетворювачем з широтно-імпульсною модуляцією. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка та МПЦ пристрої» проф. Я.В. Щербак, старш. викл. В.В. Панченко, асист. В.П. Нерубацький 2013 3206
cet_45 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Гальмові системи ЕРС» доц. В.С. Нікулін, старш. викл. М.М. Одєгов 2013 3233
cet_44 Методичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з дисципліни «Релейний захист» доц. В.М. Баженов,старш. викл. М.М. Одєгов 2013 227
cet_43 Електричні мережі електрифікованих залізниць: Навчальний посібник. Акімов О.І., Сушко Д.Л. 2012 621.331 А 391
cet_42 Лабораторний практикум з дисципліни “Теорія автоматичного керування” проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2012 475
cet_40 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Експлуатація систем електропостачання» доценти О.І. Семененко, О.І. Акімов 2012 133
vagon_79 Технічне обслуговування вагонів. Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни «Основи технічного обслуговування «вагонів» проф. І.Д. Борзилов, старш. викл. К.В. Шевченко 2013 3283
vagon_78.djvu Методичні вказівки до виконання курсового проектування з дисципліни "Електричне обладнання вагонів" Частина 2 старш. викл. в.М. Петухов, асист. В.В. Репко 2012 1578
vagon_77.djvu Розрахунок параметрів конвеєрів та обладнання цеху (дільниці, відділення) Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни „Вагоноремонтні машини та обладнання” старш. викладачі В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк 2012 157
vagon_76.djvu Методичні вказівки з навчальної, виробничо-технологічної та переддипломної практики, інтегрованої з роботою студзагонів професори В.І. Мороз, І.Е. Мартинов, О.М.Даренський, доц. В.В. Бондаренко, асист. М.П. Швець 2012
vagon_75.djvu Розрахунок на міцність надресорної балки двовісного візка вантажного вагона. Методичні поради до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Вагони" (конструювання, теорія, розрахунки) доц. А. П. Горбенко, проф. І. Е. Мартинов 2012
vagon_74.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 3 старш. викл. В. Г. Равлюк, асистенти І. М. Афанасенко, Я. В. Дерев'янчук, доц. С. В. Михалків 2012
vagon_73.djvu Методичні вказівки до виконання курсового проектуз дисципліни “Автоматичні гальма та безпека руху” старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. Я.В. Дерев’янчук 2012
vagon_72.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів» доц. В.В. Бондаренко, старш. викл. В.М. Петухов 2012
vagon_71.djvu Холодильне обладнання вагонів: Конспект лекцій Мартинов І. Е., Труфанова А. В. 2012
electex_59.djvu Завдання на контрольну роботу з методичними вказівками до їх виконання з дисципліни “Електротехніка і електропостачання” для студентів спеціальності “Залізничні споруди та колійне господарство” та з дисципліни “Електротехніка в будівництві” для студентів доц. О.М. Прогонний, асистенти О.Є. Зінченко, А.А. Прилипко 2013 944
Ви наш 485622-й відвідувач