ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
tr_zv_86 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Системи зв’язку з рухомими об’єктами» проф. О.П. Батаєв, доценти В.П. Лисечко, В.М. Харченко, О.С. Жученко, асп. Ю.Г. Степаненко 2012 1478 Скачати
errs_84.djvu Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2012 Скачати
errs_83.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи експлуатації локомотивів" проф. С.Г. Жалкін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012 Скачати
errs_82.djvu Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство" проф. О.Б. Бабанін, доценти Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, Н.Д. Чигирик 2012 Скачати
cet_47.djvu Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»і дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092201 «Електричні системи та комплекси транспортних засобі доц. С.І. Яцько 2013 Скачати
cet_46.djvu Розробка системи керування тиристорним перетворювачем з широтно-імпульсною модуляцією. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка та МПЦ пристрої» проф. Я.В. Щербак, старш. викл. В.В. Панченко, асист. В.П. Нерубацький 2013 Скачати
cet_45.djvu Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Гальмові системи ЕРС» доц. В.С. Нікулін, старш. викл. М.М. Одєгов 2013 Скачати
cet_44.djvu Методичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з дисципліни «Релейний захист» доц. В.М. Баженов,старш. викл. М.М. Одєгов 2013 Скачати
cet_43.djvu Електричні мережі електрифікованих залізниць: Навчальний посібник. Акімов О.І., Сушко Д.Л. 2012
cet_42.djvu Лабораторний практикум з дисципліни “Теорія автоматичного керування” проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2012 Скачати
cet_41.djvu Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2012 Скачати
cet_40.djvu Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Експлуатація систем електропостачання» доценти О.І. Семененко, О.І. Акімов 2012 Скачати
vagon_79.djvu Технічне обслуговування вагонів. Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни «Основи технічного обслуговування «вагонів» проф. І.Д. Борзилов, старш. викл. К.В. Шевченко 2013 Скачати
vagon_78.djvu Методичні вказівки до виконання курсового проектування з дисципліни "Електричне обладнання вагонів" Частина 2 старш. викл. в.М. Петухов, асист. В.В. Репко 2012 Скачати
vagon_77.djvu Розрахунок параметрів конвеєрів та обладнання цеху (дільниці, відділення) Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни „Вагоноремонтні машини та обладнання” старш. викладачі В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк 2012 Скачати
vagon_76.djvu Методичні вказівки з навчальної, виробничо-технологічної та переддипломної практики, інтегрованої з роботою студзагонів професори В.І. Мороз, І.Е. Мартинов, О.М.Даренський, доц. В.В. Бондаренко, асист. М.П. Швець 2012 Скачати
vagon_75.djvu Розрахунок на міцність надресорної балки двовісного візка вантажного вагона. Методичні поради до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Вагони" (конструювання, теорія, розрахунки) доц. А. П. Горбенко, проф. І. Е. Мартинов 2012 Скачати
vagon_74.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 3 старш. викл. В. Г. Равлюк, асистенти І. М. Афанасенко, Я. В. Дерев'янчук, доц. С. В. Михалків 2012 Скачати
vagon_73.djvu Методичні вказівки до виконання курсового проектуз дисципліни “Автоматичні гальма та безпека руху” старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. Я.В. Дерев’янчук 2012 Скачати
vagon_72.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів» доц. В.В. Бондаренко, старш. викл. В.М. Петухов 2012 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач