ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ist_33 Культура писемного мовлення М.рек.та практ.тренув.завдання Близнюк Л.М. 3001
ist_32 Основні граматичні вимоги при створенні текстів ділових паперів Методичні рекомендації Близнюк Л.М. 3017
ist_31 Мова професійного спілкування Мет. рек. до практ. Занять для ст.І курсу усіх спец.ден.ф.н. Литвиненко О.О., Приймак О.О. 3717
ist_30 Письмове ділове мовлення (документи і граматика) Мет. пос. Литвиненко О.О. 91
ist_29 Мова професійного спілкування мет. роз.для студ. усіх спец.з.ф.н. Приймак О.О. 2005 138
fts_12 Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці А.М. Буц, С.М. Черніна 796 Б 946
fts_11 Основні засоби профілактики нервово-психічних і фізичних напружень А.М. Буц, Ю.М. Савченко, І.О. Сапєгіна, С.С. Довженко 796 О 752
ist_35 Історія української культури. Плани семінасрьких занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання проф. О.П.Гужва, доц. Т.М.Саламатіна, доц. В.М.Щербак 2011 163 06 Б/У Г 936
ist_34 Українська революція 1917-1920 рр.: протистояння та взаємодія політичних сил: методична розробка імітаційно-релевої гри з "Історії України" доц. Г.Ф.Арбузов 2010 63.3/4 Ук ББК А-795
ist_34 Українська революція 1917-1920 рр.: протистояння та взаємодія політичних сил: методична розробка імітаційно-релевої гри з "Історії України" доц. Г.Ф.Арбузов 2010 63.3/4 Ук ББК А-795
inoz_108 Методичні розробки лексико-граматичні завдання для аудиторної роботи зі студентами 1-2 курсу заочного навчання.-Х.: УкрДАЗТ, Гончарова В.О. 2006 1320
inoz_113 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за краєзнавчою темою "Велика Британія" для студентів 1 курсу усіх факультетів Михайленко В.М. 2010 939
inoz_113 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за краєзнавчою темою "Велика Британія" для студентів 1 курсу усіх факультетів Михайленко В.М. 2010 939
electex_46 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" денної форми навчання Частина 1 Давиденко М.Г., Ананьєва О.М. 2010 931
electex_47 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл і сигналів" для студентів спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" денної форми навчання Частина 1 Давиденко М.Г., Ананьєва О.М. 2010 818
electex_44 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка та електромеханіка" Частина 1 Бабаєв М.М., Давиденко М.Г., Ананьєва О.М. 2010 3036
vagon_59 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Правила технічної експлуатації" Афанасенко І.М., Дерев'янчук Я.В. 2010 3059
vagon_60 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Правила технічної експлуатації" Афанасенко І.М., Дерев'янчук Я.В. 2010 26
m_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і питання з дисципліни "Дискретна математика" О.I. Удодова 2012 1546
m_71 ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання О.О. Думіна, Н.С. Юрчак
Ви наш 455347-й відвідувач