ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fts_13 Організаційно-методичні основи самостійних занять фізичними вправами з елементами професійно-прикладної-фізичної підготовки при різноманітному рівні фізичної підготовленості Ю.М. Савченко, В.Л. Дещенко, А.Я. Єфремова 796 С 137
bkvrm_85 Машини і обладнання для дроблення будівельних матеріалів. Конспект лекцій Правдюк М.Т. 2004 683.002.5 П681
inoz_114 Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми "My speciality - Railway Traffic Operation" для студентів 2 курсу факультету УПП Донець С.М. 2010 953
inoz_114 Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми "My speciality - Railway Traffic Operation" для студентів 2 курсу факультету УПП Донець С.М. 2010 953
inoz_110 Методичні вказівки та завдання з поза аудиторного читання для студентів 2 курсу механічного факультету заочної форми навчання Х.: УкрДАЗТ, Плотникова О.В. 2010 493
inoz_111 Методичні вказівки та завдання з позааудиторного читання для самостійної роботи студентів 2 курсу факультету економіки транспорту заочного навчання - Х.: УкрДАЗТ, Нешко С.І. 2010 926
inoz_106 Методичні вказівки та контрольна робота №5 для студентів 2 курсу заочного навчання факультету економіки транспорту.-Х.: УкрДАЗТ, Антонова В.Ф. 2008 1423
inoz_105 Методичні вказівки та контрольна робота №3 для студентів 2 курсу заочного навчання факультету економіки транспорту Х.: УкрДАЗТ, Гончарова В.О. 2009 719
inoz_109 Методичні вказівки та контрольна робота №3 для студентів 2 курсу заочного навчання будівельного факультету (англ.мова) Х.: УкрДАЗТ, Березний В.М. 2009 1452
inoz_107 Методичні розробки та лексико-граматичні завдання для аудиторної роботи зі студентами 2 курсу заочного навчання всіх спеціальностей.-Х.: УкрДАЗТ, Гончарова В.О., Плотникова О.В. 2007 3086
inoz_112 Контрольна робота №3 з текстами для додаткового читання для студентів 2 курсу факультету АТЗ заочного навчання механічного, Пономаренко В.Е., Пономаренко К.В. 2010 960
electex_43 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка та електропостачання" для спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство" всіх форм навчання Бабаєв М.М., Прогонний О.М., Тихонравов С.М., Сіроклин І.М. 2010 484
electex_45 Завдання на розрахункові роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни "Електротехніка та електропостачання" для спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство " і з дисципліни "Електротехніка в будівництві " для спеціальності ПЦБ Прогонний О.М., Тихонравов С.М. 2010 3032
electex_42 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Електротехніка" для студентів факультету "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті" всіх форм навчання. Прилипко А.А. Прогонний О.М. Зінченко О.Є. 2010 813
bmg_88 Завдання та методичні рекомендації до розрахунку внутрішнього водопроводу і каналізації будинків І.М. Єгорова, О.Л. Ляшенко 2010 3105
bmg_86 Робоча навчальна програма дисципліни "Гідравліка" для студентів спеціальності 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи І.М. Єгорова 2010 3117
otsy_1 Характеристика систем та їх властивості: Конспект лекцій Т.В.Бутько, О.М.Ходаківський, В.В.Петрушов, В.М.Прохоров. 2010 62.50 Х 20
ng_21 Методичні вказівки та збірник варіантів контрольної графічно-розрахункової роботи 1 з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" доц. В.В. Семенова-Куліш, стар.викл. В.В. Шимко 2010 3199
op_48 Безпека життєдіяльності. Контурний конспект лекцій Ворожбіян М.І., Катковнікова Л.А., Мороз М.О. 2010 57В751
ist_36 Історія мистецтва: конспект лекцій проф. О.П.Гужва 2014 83.03 ББК Г 935
Ви наш 455348-й відвідувач