ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_116 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів 1-2 курсу всіх факультетів. (нім. мова). викл. Теслюк О.В. 2011
inoz_115 Методичні вказівки та контрольна робота №3 з текстами для додаткового читання для студентів 2 курсу механічного факультету заочної форми навчання (англ.мова) викл. В. Є. Пономаренко, викл. К. В. Пономаренко 2011
inoz_115 Методичні вказівки та контрольна робота №3 з текстами для додаткового читання для студентів 2 курсу механічного факультету заочної форми навчання (англ.мова) викл. В. Є. Пономаренко, викл. К. В. Пономаренко 2011
inoz_114 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів 1та 2-го курсу всіх факультетів (французька мова) ст.викл. І.Б. Радченко 2011
inoz_113 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку професійного спілкування та професійно орієнтованого читання для студентів 4-5 курсів спеціальності “Організація міжнародних перевезень” Транспортні коридори (німецька мова) викл. Н.О. Карабітськова 2011
uer_39 Основи безпеки руху на залізничному транспорті. Конспект лекцій М.І. Данько, В.Д. Зонов, П.В. Долгополов, Т.Ю. Калашнікова, А.В. Прохорченко 2011 656.20-751
m_74 ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ проф. О.О. Стрельнікова, доц. В.В. Науменко 2011
m_73 Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в управлінні процесами перевезень: Навч. посібник Т.В. Бутько, Р.В. Вовк, Н.Г. Панченко, А.П. Рибалко 2011 51 E503
m_73 Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в управлінні процесами перевезень: Навч. посібник Т.В. Бутько, Р.В. Вовк, Н.Г. Панченко, А.П. Рибалко 2011 51 E503
f_23 Механіка і молекулярна фізика. Навч. посібник Попов А.В., Вовк Р.В. 2011
f_22 Атомна фізика. Елементи зонної теорії твердих тіл: Конспект лекцій Глейзер Н.В. 2011
filos_76 Релігієзнавство. Конспект лекцій В.М. Петрушов 2011
filos_75 СОЦІОЛОГІЯ. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання доц. В.В. Міхеєва, старш. викл. В.О. Даніл’ян 2011
vtsu_50 МЕРЕЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІ° КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" для студентів факультету "Економіка транспорту", Частина 1 Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О.
op_47 Хімія та електротехнічні матеріали. Завдання до контрольних робіт Шапка О.В., Коваленко Т.О., Кисельова С.О. 2010 3068
op_47 Хімія та електротехнічні матеріали. Завдання до контрольних робіт Шапка О.В., Коваленко Т.О., Кисельова С.О. 2010 3068
filos_74 Логіка. Плани семінарських занять для студентів денної форми навчання Лебедєв В.О. 247
filos_72 Етика та естетика. Метод.вказ.для самост.роботи студ. економ. спец. Заочн.форми навчання Семотюк О.П. 3172
filos_73 Філософія. Конспект лекцій для студ.заочн.форми навч. Количева Т.В. 87 ББК К-60
fts_14 Основи фізичного виховання в сім'ї Т.В. Шепеленко, О.Р. Лунко, А.В. Шатов 796 Ш481
Ви наш 455348-й відвідувач