ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_88 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЧОТИРИКУЛЬКОВІЙ МАШИНІ ТЕРТЯ методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доц. А.М. Кравець, старш. викл. В.Г. Кравець 2011 3236
bkvrm_87 Конспект лекцій (у прикладах). Розділ 1. Контроль параметрів систем у процесі експлуатації. Погребняк А.В., Євтушенко А.В., Кудіна З.І 2011 693.002.5 П438
bkvrm_86 Конспект лекцій з дисципліни «Основи діагностування будівельних та колійних машин. Розд. 2 Аналіз, планування та управління процесом ремонту технічних систем А.В. Погребняк., А.В. Євтушенко., З.І Кудіна 2011 623.002.5 П438
mtv_26 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт з дисципліни „Планування експерименту” проф. Л.А. Тимофеєва, асист. А.О. Ніколаєнко 2011
mtv_25 ПРОГРАМА та завдання до контрольних робітз дисципліни “МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ” проф. Л.А. Тимофеєва, доц. Л.І. Путятіна 2011
mtv_24 Методичні вказівки до практичних робіт з навчально-виробничої практики з дисципліни «Матеріалознавство та ТКМ» розділ "Зварювальне виробництво" Л.А.Тимофеєва,Г.Л.Комарова,Волошина Л.В.,Коровін В.В. 2011
mtv_23 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та ТКМ» розділ «Обробка металів тиском» Геворкян Е.С. , Федченко І.І. 2011
mtv_22 Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Нові матеріали, технології та методи неруйнівного контролю» проф. Е.С. Геворкян 2011
tmex_55 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА Конспект лекцій (змістовий модуль "Д И Н А М І К А") З.О. Іванова, Н.А. Аксьонова. 2011
tmex_52 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни “ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА” (змістовий модуль "ДИНАМІКА") доценти О.В. Оробінський, Н.А. Аксьонова, старші викладачі Л.М. Дунай, Л.В. Астахова 2011
kolii_55 РОЗРАХУНКИ СТРОКів СЛУЖБИ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІЇ ТА ЇЇ РЕМОНТів МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи доц. А.М. Штомпель, старш. викл. В.Я. Чичуга, асист. Н.В. Бугаєць 2011
kolii_54 МЕХАНІЗОВАНА ВИРОБНИЧА БАЗА КМС (розрахунки параметрів бази) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та дипломного проектування доценти А.М. Штомпель, Г.П. Копанєв, асист. Н.В. Бугаєць 2011
vtsu_55 Методичні вказівки до контрольних та лабораторних робіт з дисципліни «Числові методи і моделювання на ЕОМ» для студентів факультету АТЗ заочної форми навчання доц. О.Б. Болотов 2011
op_50 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «Основи ергономіки» доц. О.В. Брусенцов, асист. А.В. Гончаров 2011 3500
ist_37 УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ. Конспект лекції Т.М. Саламатіна 2011 63.3(4Укр)ББК С16
inoz_118 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самостійного оцінювання знань студентів 1 курсу всіх факультетів (англійська мова) Частина 1 доц. С.І. Нешко 2011
inoz_118 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самостійного оцінювання знань студентів 1 курсу всіх факультетів (англійська мова) Частина 1 доц. С.І. Нешко 2011
inoz_117 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку навичок різних видів професійно орієнтованого читання за темою “Автоматика, телемеханіка та зв’язок” для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) старші викладачі О.В. Плотнікова, М. Михайленко 2011
inoz_117 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку навичок різних видів професійно орієнтованого читання за темою “Автоматика, телемеханіка та зв’язок” для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) старші викладачі О.В. Плотнікова, М. Михайленко 2011
inoz_116 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів 1-2 курсу всіх факультетів. (нім. мова). викл. Теслюк О.В. 2011
Ви наш 453398-й відвідувач