ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_36 Метод. вказівки до виконання контр. роботи з дисц. «Моделювання електромеханічних систем ЕРС на ЕОМ» Ягуп В.Г.,Ягуп К.В. 2011 3135
cet_35 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Спеціальні методи розрахунків в електромеханічних системах» Ягуп В.Г.,Ягуп К.В. 2011 3141
cet_34 Методичні вказівки до виконання контр. роботи з дисц. «Інформаційні технології у системах електропостачання» Ягуп В.Г., Ягуп К.В. 2011 3136
cet_33 Лабораторний практикум з дисципліни “Конструкція і динаміка ЕРС” Ярошок Ю.О. 2011 3345
vagon_61 Методологія інженерної праці: Конспект лекцій Д.І. Волошин, Л.В. Волошина 2011
market_47 РОБОЧА ПРОГРАМА, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ» доценти О.І. Зоріна, О.Г. Шаля 2011 3414
market_45 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни “Маркетинг у туризмі” доц. О.Г. Шаля 2011 3424
menedg_70 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «ЛОГІСТИКА» доценти В.А. Волохов, У.Л. Сторожилова, старш викл. І.В. Маркова 2011
fin_74 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» старш. викл. М.О. Єрьоміна 2011 3382
fin_73 РИЗИКОЛОГІЯ. Завдання та методичні вказівки до лабораторних робіт доц. О.Д. Стешенко 2011 3384
fin_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання старш. викл. М.О. Єрьоміна 2011 3383
eoup_102 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті” Частина І доц. І.В. Токмакова 2011 3187
eoup_99 Конспект лекцій дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Частина 1 Ю.В. Єлагін, Т.Г. Сухорукова 2011 659(2)ББК 647
eoup_98 Технологія машинобудівних ідприємств Методичні вказівки до контрольної роботи для студентів напряму «Економіка підприємства» заочної форми навчання проф. В.Л. Дикань, доц. І.В. Чорнобровка, асист. Н.Є. Каличева 2011 3362
ttd_96 Навчальний посібник ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ С.В. Комар, М.Г. Ніколенко, В.П. Леонтович, Н.П. Мазнєва, Л.О. Пархоменко 2011
ttd_95 Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» доц. О.О. Алексахін, асистенти О.В. Василенко, О.В. Гришина, інж. Т.О. Шкрабіль 2011
bkvrm_92 Головна передача та диференціал МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 3 з дисципліни «Автомобілі і трактори» доц. В.М. Гончаров, асист. В.О. Стефанов 2011 3266
bkvrm_91 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійних робіт "Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини" доценти А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк, старш. викл. В.М. Орел 2011 3290
bkvrm_89 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЕПРОВОДІВ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ РУЧНИХ МАШИН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної і практичної роботи доценти А.В. Погребняк, А.В. Євтушенко, асист. З.І. Кудіна 2011 3269
bkvrm_90 СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЩЕБЕНЕВОЇ БАЛАСТНОЇ ПРИЗМИ з дисципліни “КОЛІЙНІ МАШИНИ” Частина 2 А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2011 621.144 Є273
Ви наш 453357-й відвідувач