ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
filos_79.djvu ПСИХОЛОГІЯ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи доц. З.А. Сивогракова 2012
filos_78.djvu Психологія ділового спілкування: Конспект лекцій. Количева Т.В. 2012
filos_77.djvu Традиційне та сучасне суспільство: Конспект лекції Міхеєва В.В. 2012
ist_39 Історія української культури: Конспект лекцій. Гужва О.П, Колісник К.Е., Щербак В.М., Слабко К.С, Ковтун Т.В. 2012 71 ББК i-90
ist_38 Культура первісної доби: Конспект лекції І.А. Сніжко 2012 71 ББК С535
at_85 МЕТОДИЧНІ вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “СПЕЦІАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ” Частина 2 проф. А.Б. Бойнік, старш. викл. А.А. Меліхов 2011 548
at_83 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи диспетчерського управління" Частина ІV доц. О.В. Нейчев, старш. викл. М.В. Ушаков 2011 689
at_82 ДВОСТОРОННІ СИСТЕМИ АВТОБЛОКУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ” проф. А.Б. Бойнік, доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.А. Абакумов 2011 3457
at_81 Розрахунок і проектування установки електроживлення маршрутно-релейної централізації проміжної (малої) станції МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та до виконання контрольної роботи 1 доц. К.С. Клименко, асист. О.І.. Горбушко 2011
at_80 Розрахунок пристроїв живлення сигнальної установки кодового АБ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та до виконання контрольної роботи 2 Доцент Клименко К.С. Ст. викл. Абакумов О.А. 2011
ckc_16 Технології локальних комп'ютерних мереж на розподіленому середовищі: Конспект лекцій. В.М. Добрянський 2011
ckc_15 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни доц. М.А. Мірошник 2011
tr_zv_82 Модулятори. Конспект лекцій з дисципліни „Каналоутворюючі пристрої телекомунікацій”. Частина 2. О.В.Єлізаренко, А.О.Єлізаренко. 2011 656.25 Є511
tr_zv_81 Методичні вказівки до лабораторної роботи ВИМІРЮВАННЯ ЗГАСАННЯ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ доц. М.В. Книгавко 2011 3235
tr_zv_79 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до циклу лабораторних робіт «ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ» канд. техн. наук, проф. О.П. Батаєв, асп. Д.О. Бойко, інж. Д.М. Зінов’єв 2011 3309
tr_zv_78 Методичні вказівки до курсового та дипломного проекту на тему: «ПРОЕКТУВАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ З ХВИЛЬОВИМ РОЗПОДІЛОМ КАНАЛІВ» О.П. Батаєв, К.А. Трубчанінова, С.В. Поляков 2011 167
errs_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи "АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ" проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2011
errs_71 Проектування енергетичної установки локомотива. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" для студентів денного навчання спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного тран Жалкін С.Г. Агулов А.Ф. Жалкін Д.С. 2011
errs_70 Тести для перевірки знань та модульного контролю з дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Локомотивні енергетичні установки" для студентів спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)" Жалкін С.Г. Агулов А.Ф. Жалкін Д.С. 2011
cet_37 Гідравлічні передачі локомотивів: Навч. Посібник: Ч. 1 Тартаковський Е.Д., Устенко О.В., Михалків С.В 2011
Ви наш 453398-й відвідувач