ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
m_75.djvu Навчальний посібник ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ТА ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ Могульський Євген Зіновйович, Бородай Геннадій Прокопович, Дрогаченко Анатолій Олександрович 2011
ng_24.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення «Рознімні різьбові з’єднання» доц. Г.Л. Ольхова, асист. О.В. Горяінова 2012 3252
ng_24.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення «Рознімні різьбові з’єднання» доц. Г.Л. Ольхова, асист. О.В. Горяінова 2012 3252
ng_23.djvu Побудова проекцій піраміди МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та збірник варіантів до завдання з дисципліни «Нарисна геометрія, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА» старш. викл. Н.В. Кондусова, асист. О.В. Горяінова 2011 3455
op_54.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Основи охорони праці» «ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ» асист. І.І. Бугайченко, старші викладачі С.О. Кисельова, Д.С. Козодой, О.В. Присяжний 2011 3644
op_53.djvu ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з курсу «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання Б.К. Гармаш, М.О. Мороз, доц. Н. А. Губенко 2011 3501
op_52.djvu ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для модульного контролю знань студентів з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів і слухачів ІППК усіх спеціальностей і форм навчання Укладачі: доц. Сударський В.М., старш. викл. Козодой Д.С. 2011
op_51.djvu ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШУМУ ЗАДАНОГО ОБ’ЄКТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з курсу «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» доценти В. Г. Брусенцов, Н.А. Губенко 2011 3573
fts_19.djvu Методика формування професійно важливих рухових якостей і навичок: Конспект лекції. Шепеленко Т.В., Паршев А.Є., Долгополов В.М., Разінков В.М. 2011
fts_18.djvu Методика побудови самостійних занять фізичними вправами: Конспект лекції. Шепеленко Т.В., Лучко О.Р. 2011
fts_17.djvu Основи методики загартування: Конспект лекцій. Шепеленко Т.В., Лучко О.Р. 2011
fts_16.djvu Основи професійно-прикладної фізичної підготовки: Конспект лекції. Шепеленко Т.В., Черніна С.М., Савченко Ю.М. 2011
fts_15.djvu Мета і завдання фізичного виховання. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних закладах: Конспект лекції Т.В. Шепеленко, А.М. Буц, В.П. Шевченко 2011
inoz_125.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції до теми «Велика Британія», до відеокурсу «Window on Britain» для студентів 1 курсу всіх факультетів викл. В.М. Березний 2012
inoz_124.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми “Мій фах – Бухгалтерський облік та аудит” для студентів 2 курсу факультету економіки транспорту ст.викл. О.В. Ель Кассем 2012
inoz_123.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми “Мій фах – менеджмент організацій” для студентів 2 курсу факультету економіки ранспорту викладачі О.А. Дзюба, І.О. Печій 2012
inoz_122.djvu викл. Карабітськова Н.О. 2012 Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції за темою “Мій фах - Фінанси” для студентів 2 курсу факультету економіки транспорту (нім. мова).
inoz_121.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу спеціальності Під’йомно-транспортні, будівельні та дорожні, меліоративні машини і обладнання Частина 2 ст.викл. Фіщенко О.П. 2012
inoz_120.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розмовної теми “Our Academy” з розвитку комунікативної компетенції для студентів 1 курсу всіх факультетів (англійська мова) викл. Дзюба О.А., викл. Печій І.О. 2012
inoz_119.djvu викл. Буланов А.О. 2011 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів спеціальності МЗЕД. (нім. мова)
Ви наш 453678-й відвідувач