ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmks_63.djvu Методи випробувань будівельних конструкцій: Навч. посібник. Лютий В.А. 2012
mtv_31.djvu Міжнародні та європейські системи стандартизації і сертифікації: Конспект лекцій. Тимофеєва Л.А., Путятіна Л.І. 2012
mtv_30.djvu проф. Е.С. Геворкян, асист. В.П. Нерубацький 2012 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” Розділ “Обробка різанням”
mtv_29.djvu ПРОГРАМА та завдання до контрольних робіт з дисципліни „ВИРОБНИЧИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” проф. Л.А. Тимофеєва, асист. А.О. Ніколаєнко 2012
mtv_28.djvu Тимофеєва Л.А., Комарова Г.Л., Тимофеев С.С., Остапчук В.М 2010 Транспортне матеріалознавство в питаннях та відповідях: Навч. посібник.
mtv_27.djvu проф. Л.А. Тимофеєва старш. викл. І.І. Федченко 2011 Завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» розділ «Матеріалознавство» для студентів заочної форми навчання
tmex_57.djvu Основи проектування механізмів і машин: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Прикладна механіка» до змістовного модуля «Основи проектування механізмів з вищими кінематичними парами». Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С., Фомін О.В. 2012
tmex_56.djvu Основи розрахунків на міцність. Опорний конспект лекцій з дисциплін «Технічна механіка», «Прикладна механіка», «Прикладна механіка та основи конструювання»,«Опір матеріалів та прикладна механіка» В.І. Мороз, О.А. Логвіненко, В.І. Іщенко, О.В. Фомін. 2012
kolii_61.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ» проф. Л.П. Ватуля, доценти Н.В. Бєлікова, Є.І. Галагуря 2012
kolii_60.djvu Колійне господарство: Навч. посібник. Штомпель А.М. 2012
kolii_59.djvu ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ Методичні вказівки до виконання дипломного та курсового проектування старші викладачі Н.В. Бєлікова, Г.М. Челядінов, доц. Є.І. Галагуря 2011
kolii_58.djvu НІВЕЛЮВАННЯ ТРАСИ. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 2 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Л.В. Єчко 2011
kolii_57.djvu Теодолітна зйомка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 1 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Є.Ю. Галагуря 2011
kolii_56.djvu Будівництво штучної споруди Методичний посібник до виконання індивідуальних завдань та практичних занять з дисципліни “Технологія та механізація залізничного будівництва” проф. О.С.Саяпін, доценти С.М.Камчатна, В.Г.Мануйленко 2011
m_79.djvu Функції кількох змінних. Диференціальне числення Методичні вказівки і завдання з дисципліни «Вища математика» старші викладачі О.В. Рибачук, Ю.С. Шувалова 2012 1545
m_78.djvu ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН методичні вказівки і завдання з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА» для студентів спеціальності ТСМ та СКС доценти О.О. Думіна О.I. Удодова 2012
m_78.djvu ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН методичні вказівки і завдання з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА» для студентів спеціальності ТСМ та СКС доценти О.О. Думіна О.I. Удодова 2012
m_77.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і питання з дисципліни “Дискретна математика” Удодова В.І. 2011
m_77.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і питання з дисципліни “Дискретна математика” Удодова В.І. 2011
m_76.djvu ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання доценти О.О. Думіна, Н.С. Юрчак 2011
Ви наш 453678-й відвідувач