ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
eoup_104 Моральні основи економіки та підприємницької діяльності: Конспект лекцій: -в 4 -х частинах. Частина 1 Компанієць В.В., Полякова О.М 2011 65.05 ББК К637
eoup_105.djvu Управління проектами: Конспект лекцій: 2 ч. Полякова О.М., Уткіна Ю.М. 2011 65.05 П-542
eoup_104 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Конспект лекцій з дисципліни „УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ” Частина 1 Полякова О.М., Уткіна Ю.М. 2011 65.05 П-542
ttd_101.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Робоча програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт доц. Т.І. Ярошенко, асист. О.В. Гришина 2012
ttd_100.djvu ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РОБОТІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ Навчальний посібник Частина 1, 2 Захист атмосферного повітря Н.А. Шаройко, А.О. Каграманян, І.П. Полтавський, В.В. Савенко 2011
ttd_99.djvu Методичні вказівки «Вивчення роботи поршневого компресора» до лабораторної роботи з дисциплін «Технічна термодинаміка» та «Теплотехніка» доценти В.І. Рубльов, Ю.А. Бабіченко 2011
ttd_98.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт Частина І доцент Ю.А. Бабіченко, доцент В.І. Рубльов 2011
ttd_97.djvu Завдання і методичні вказівки до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ" доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Панчук 2011
bkvrm_100.djvu Моторні оливи: Конспект лекцій. Кравець А.М, Кравець В.Г. 2011 621.8 k771
bkvrm_99 Міжнародні інтеграційні логістичні процеси: Конспект лекцій. Козар Л. М. 2011 658.7 K59
bkvrm_98 ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДКИХ МАстильних МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСПЕРГАТОРІВ методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець 2012 3193
bkvrm_97.djvu ТЕСТИ для складання іспитів і самостійної роботи студентів з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН" для студентів спеціальності 8.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" усіх форм навчання доц. Є.В.Романович 2011 3524
bkvrm_96 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАстильних МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНИ ТЕРТЯ СМЦ-2 методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доц. А.М. Кравець, ст. викл. В.Г. Кравець, ас. Г.М. Афанасов 2011 3429
bkvrm_95.djvu Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійних робіт з дисципліни «Основи автоматизації БКВРМ» Розділ 2: “Розрахунок гідравлічних приводів мобільних машин” доц. О.В. Суранов 2011 3522
bkvrm_94 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «МЕТОДИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ» доц. Л.М. Козар 2011
bkvrm_93 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійних і контрольних робіт з дисципліни “Будівельні машини” старш. викл. В.М. Орел, доц. А.В. Євтушенко 2011 3435
bmg_92.djvu Методичні вказівки РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. Л.Б. Кравців 2011
bmks_66.djvu ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ. Навчальний посібник І.В. Подтележнікова, О.С. Герасименко 2012
bmks_65.djvu Підсилення конструкцій та будівель: Навч. посібник А.М.Плугін, С.В.Мірошніченко, І.Г.Корнієнко, О.В.Афанасьєв; За ред. А.М.Плугіна. 2012
bmks_64.djvu ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 (8.06010101) „Промислове та цивільне будівництво” спеціалізації „Реконструкція та утримання будівель залізничного транспорту” проф. А.А. Плугін, доценти А.О. Ісмагілов, І.В. Подтележнікова 2012
Ви наш 451372-й відвідувач