ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
vagon_68.djvu Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання Конспект лекцій. Ч. 1 Р.І. Візняк, А.В. Рибін, І.О. Куденко 2012 625.2 B-428 Скачати
vagon_67.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни „Ресурсозберігаючі технології” доц. Д.І. Волошин, асист. Л.В. Волошина 2012 Скачати
vagon_66 Вагоноремонтні машини та обладнання: Навч. посібник. Ч. 1 Мартинов І.Е., Равлюк В.Г. 2012 625.26 M 192
vagon_65.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін „ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ” та „ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВАГОНІВ” проф. І. Д. Борзилов, старші викладачі В. Г. Равлюк, К. В. Шевченко, асист. М. Г. Равлюк 2011 Скачати
vagon_64.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 2 старші викладачі В.Г. Равлюк, К.В. Шевченко, асистенти І.М. Афанасенко, М.Г. Равлюк 2011 Скачати
vagon_63.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до складання рівнянь передаточного числа гальмових важільних передач старш. викл. В. Г. Равлюк 2011 Скачати
electex_54 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ» для студентів спеціальності «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» денної форми навчання Частина 2 доценти М.Г.Давиденко, О.М. Ананьєва 2012 238 Скачати
electex_53 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни “Електротехніка та електромеханіка” для студентів спеціальностей “Автоматика та автоматизація на транспорті”, “Спеціалізовані комп’ютерні системи” “Телекомунікаційні системи та мережі” всіх фо проф. М.М. Бабаєв, доценти В.С. Блиндюк, М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва 2011 317 Скачати
electex_52.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів спеціальності «АВТОМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ НА ТРАНСПОРТІ», з дисципліни «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ» для студентів спеціальності «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ доценти М.Г. Давиденко, В.С. Блиндюк, О.М. Ананьєва 2011 3503 Скачати
electex_51.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Локомотиви» доценти В.С. Блиндюк, А.А. Прилипко, асист. О.Є. Зінченко 2011 3541 Скачати
electex_50 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Локомотиви» доценти А.А. Прилипко, О.М. Ананьєва 2011 3526 Скачати
electex_49 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Вагони» доценти В.С. Блиндюк А.А. Прилипко О.М. Ананьєва 2011 3445 Скачати
electex_48 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Вагони» доценти В.С. Блиндюк А.А. Прилипко О.М. Ананьєва 2011 3543 Скачати
market_51 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» доцент О.Е. Наумова 2011 3512 Скачати
market_50 Конспект лекцій з дисципліни "Основи менеджменту, маркетингу та логістики". Частина 2 доцент О.Е. Наумова 2011 05.05.ББК Н-341 Скачати
market_49 Тестові та ситуаційні завдання з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» доц. О.Е. Наумова, асист. О.І.Антонова 2011 3514 Скачати
market_48 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» доцент О.Е. Наумова 2011 3515 Скачати
fin_81.djvu ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи доц. О.В. Поколодна 2012 1493 Скачати
fin_80.djvu ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи доц. О.В. Поколодна 2012 Скачати
fin_79.djvu ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи та практичних занять для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030506 „Фінанси і кредит” „ФІНАНСОВИЙ РИНОК” доц. М.В. Бормотова 2011 1502 Скачати
Ви наш 246740-й відвідувач