ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
errs_74.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Надійність і технічна діагностика ЗРС” проф.. Е.Д. Тартаковський, доц. О.С. Крашенінін, асист. Д.М. Коваленко 2012
errs_73.djvu Основи визначення життєвого циклу тягового рухомого складу Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)» професори Е.Д. Тартаковський, А.П. Фалендиш, доц. Ю.Є. Калабухін, асп. А.М. Зіньківський 2011
cet_38.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» доц. С.І. Яцько 2011
vagon_70.djvu ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з методичними вказівками з дисципліни “АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ” для студентів спеціальності “Вагони” денної форми навчання старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2012
vagon_69.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ ПОЇЗДІВ» Частина 1 старш. викл. В.Г. Равлюк, асистенти І.М. Афанасенко, М.Г. Равлюк, К.С. Нечволода 2012
vagon_68.djvu Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання Конспект лекцій. Ч. 1 Р.І. Візняк, А.В. Рибін, І.О. Куденко 2012
vagon_67.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни „Ресурсозберігаючі технології” доц. Д.І. Волошин, асист. Л.В. Волошина 2012
vagon_66.djvu Вагоноремонтні машини та обладнання: Навч. посібник. Ч. 1 Мартинов І.Е., Равлюк В.Г. 2012
vagon_65.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін „ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ” та „ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВАГОНІВ” проф. І. Д. Борзилов, старші викладачі В. Г. Равлюк, К. В. Шевченко, асист. М. Г. Равлюк 2011
vagon_64.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 2 старші викладачі В.Г. Равлюк, К.В. Шевченко, асистенти І.М. Афанасенко, М.Г. Равлюк 2011
vagon_63.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до складання рівнянь передаточного числа гальмових важільних передач старш. викл. В. Г. Равлюк 2011
electex_54.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ» для студентів спеціальності «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» денної форми навчання Частина 2 доценти М.Г.Давиденко, О.М. Ананьєва 2012
electex_53.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни “Електротехніка та електромеханіка” для студентів спеціальностей “Автоматика та автоматизація на транспорті”, “Спеціалізовані комп’ютерні системи” “Телекомунікаційні системи та мережі” всіх фо проф. М.М. Бабаєв, доценти В.С. Блиндюк, М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва 2011
electex_52.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів спеціальності «АВТОМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ НА ТРАНСПОРТІ», з дисципліни «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ» для студентів спеціальності «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ доценти М.Г. Давиденко, В.С. Блиндюк, О.М. Ананьєва 2011
electex_51.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Локомотиви» доценти В.С. Блиндюк, А.А. Прилипко, асист. О.Є. Зінченко 2011
electex_50.djvu Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Локомотиви» доценти А.А. Прилипко, О.М. Ананьєва 2011
electex_49.djvu Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Вагони» доценти В.С. Блиндюк А.А. Прилипко О.М. Ананьєва 2011
electex_48.djvu Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка» для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Вагони» доценти В.С. Блиндюк А.А. Прилипко О.М. Ананьєва 2011
market_51.djvu Робочу програму, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» доцент О.Е. Наумова 2011
market_50.djvu ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Частина 2 доцент О.Е. Наумова 2011
Ви наш 63721-й відвідувач