ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ettp_46.djvu Історія ЕКОНОМІКи і економічної думки Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання доц. М.В. Косич 2012
ettp_45.djvu НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей доц. О. І. Фролов 2012
zsv_49.djvu АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ СТАНЦІЇ У СИСТЕМІ AUTOCAD МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ» доценти О.М. Огар, Є.С. Альошинський, асистенти Г.І. Шелехань, М.Ю. Куценко, К.В. Таратушка 2012 143
zsv_48.djvu МОДЕЛЮВАННЯ СКОЧУВАННЯ ВАГОНІВ З ГІРКИ НА ПЕОМ Методичні вказівки та інструкція користувачу програмним забезпеченням доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. М.Ю. Куценко 2012
zsv_47.djvu ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ТА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ НА МАЛИХ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТАХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Залізничні станції та вузли” ЧАСТИНА 1 проф. Є.С. Альошинський, доц. Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2011
at_90.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та курсового проекту з дисципліни «СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» доц. М.Г. Варбанець, асист. С.О. Змій 2012
at_89.djvu Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «БЕЗПЕКА РУХУ» доц. О.О.Удовіков 2012
at_88.djvu Класичні рейкові кола МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” доценти В.П. Мороз, А.О. Лапко 2012
at_87.djvu Тональні рейкові кола МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” доценти В.П. Мороз, А.О. Лапко 2012
at_86 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум. Частина 2: СИСТЕМИ ТЕЛЕКЕРУВАННЯ Хісматулін В.Ш., Ушаков М.В., Змій С.О. 2012 774
ckc_14.djvu Використання мови С++ для розроблення системних програм: Конспект лекцій. Коновалов В.С. 2011
tr_zv_84.djvu Проектування регіональної територіально-розподіленої телекомунікаційної мережі МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисципліни «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» проф. С.І. Приходько, доценти О.С. Жученко, В.П. Лисечко, асп. Г.О. Безверха 2012
tr_zv_83.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" доценти М.П. Кириченко, К.А. Трубчанінова 2011
ugkr_12.djvu Міжнародні транспортні організації та транспортне право: Конспект лекцій. Запара В.М., Ковальов А.О., Продащук С.М., Бауліна Г.С. 2012
errs_80.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. О.С. Крашенінін, асист. Д.М. Коваленко 2012
errs_79.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЯГОВИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ для студентів денної форми навчання (спеціаліст, магістр) доценти В.В. Котов, О.С. Крашенінін 2012
errs_78.djvu ПОБУДОВА ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛОКОМОТИВІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «САПР В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» Частина 1 проф. В.Г. Пузир, асистенти І.Г. Крамчанін, О.М. Обозний 2012
errs_77.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорне управління ТРС» проф. В.Г. Пузир, асистенти А.М. Ходаківський, О.М. Обозний 2012
errs_76.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ» доц. Ю.М. Дацун 2012
errs_75.djvu Розрахунок і дослідження роботи однопредметної потокової лінії Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. Крашенінін О.С. ас. Коваленко Д.М. 2012
Ви наш 63721-й відвідувач