ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_90.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та курсового проекту з дисципліни «СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» доц. М.Г. Варбанець, асист. С.О. Змій 2012
at_89.djvu Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «БЕЗПЕКА РУХУ» доц. О.О.Удовіков 2012
at_88.djvu Класичні рейкові кола МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” доценти В.П. Мороз, А.О. Лапко 2012
at_87.djvu Тональні рейкові кола МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” доценти В.П. Мороз, А.О. Лапко 2012
at_86 Теорія автоматичного керування. Лабораторний практикум. Частина 2: СИСТЕМИ ТЕЛЕКЕРУВАННЯ Хісматулін В.Ш., Ушаков М.В., Змій С.О. 2012 774
ckc_14.djvu Використання мови С++ для розроблення системних програм: Конспект лекцій. Коновалов В.С. 2011
tr_zv_84 Проектування регіональної територіально-розподіленої телекомунікаційної мережі МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисципліни «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» проф. С.І. Приходько, доценти О.С. Жученко, В.П. Лисечко, асп. Г.О. Безверха 2012 1538
tr_zv_83 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" доценти М.П. Кириченко, К.А. Трубчанінова 2011 3344
ugkr_12.djvu Міжнародні транспортні організації та транспортне право: Конспект лекцій. Запара В.М., Ковальов А.О., Продащук С.М., Бауліна Г.С. 2012
errs_80.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. О.С. Крашенінін, асист. Д.М. Коваленко 2012
errs_79.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЯГОВИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ для студентів денної форми навчання (спеціаліст, магістр) доценти В.В. Котов, О.С. Крашенінін 2012
errs_78.djvu ПОБУДОВА ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛОКОМОТИВІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «САПР В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» Частина 1 проф. В.Г. Пузир, асистенти І.Г. Крамчанін, О.М. Обозний 2012
errs_77.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорне управління ТРС» проф. В.Г. Пузир, асистенти А.М. Ходаківський, О.М. Обозний 2012
errs_76.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ» доц. Ю.М. Дацун 2012
errs_75.djvu Розрахунок і дослідження роботи однопредметної потокової лінії Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. Крашенінін О.С. ас. Коваленко Д.М. 2012
errs_74.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Надійність і технічна діагностика ЗРС” проф.. Е.Д. Тартаковський, доц. О.С. Крашенінін, асист. Д.М. Коваленко 2012
errs_73.djvu Основи визначення життєвого циклу тягового рухомого складу Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)» професори Е.Д. Тартаковський, А.П. Фалендиш, доц. Ю.Є. Калабухін, асп. А.М. Зіньківський 2011
cet_38 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» доц. С.І. Яцько 2011 771
vagon_70.djvu ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з методичними вказівками з дисципліни “АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ” для студентів спеціальності “Вагони” денної форми навчання старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2012
vagon_69.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ ПОЇЗДІВ» Частина 1 старш. викл. В.Г. Равлюк, асистенти І.М. Афанасенко, М.Г. Равлюк, К.С. Нечволода 2012
Ви наш 453538-й відвідувач