ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_55.djvu Хімія. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми «Застосування полімерів на залізничному транспорті» проф. М.І. Ворожбіян, доц. Л.А. Катковнікова, старші викладачі О.В. Присяжний, С.О. Кисельова 2012 3118
fts_20.djvu Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і професійної діяльності: Конспект лекції Т.В. Шепеленко, О.Р. Лучко, С.С. Довженко, М.І. Дорош 2013
inoz_131.djvu Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за темою “Українська державна академія залізничного транспорту” для студентів 1-го курсу всіх факультетів (французька мова) старш. викл. І.Б. Радченко 2013
inoz_130.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу спеціальності «Локомотиви» (англійська мова) викладачі Л.М. Загрійчук, О.В. Гаврилова 2013
inoz_129.djvu Ділове листування. Методичні вказівки з розвитку професійного мовлення з курсу “Ділова німецька мова” для студентів старших курсів денної та заочної форм навчання (німецька мова) викл. О.В. Теслюк 2013
inoz_128.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу “Мій фах – електричні системи та комплекси транспортних засобів” (англійська мова) викладачі Т.В. Пилаєва, В.В. Кочина 2012
inoz_127.djvu Тестові завдання для студентів 2 курсу всіх спеціальностей (німецька мова) викл. А.О. Буланов 2012
filos_83.djvu Філософія: Конспект лекцій. Загрійчук І.Д. 2012
filos_82.djvu Традиційне та сучасне суспільство: Конспект лекції. Міхеєва В.В. 2012
filos_81.djvu Соціологія особистості: Конспект лекцій В.О. Даніл’ян, В.В. Міхеєва 2012
filos_80.djvu Логіка. Конспект лекцій В.О. Лебедєв 2013
ist_41 Ділова риторика: Практикум. Арбузов Г.Ф. 2012 77ББК А795
ist_40 Історія залізничного транспорту: Практикум О.П. Гужва, К.Е. Колісник, О.В. Кравченко, Г.Ф. Арбузов 2012 910
kfz_2.djvu Економічна теорія: Конспект лекцій. Фролов О. І., Абрамська І. Б., Єрмоленко О. А., Косич М. В., Павлов В. І., Смєнова Л. В., Столова С. М. 2012
kfz_1.djvu МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт з дисципліни „ФІЗИКА” для студентів заочної форми навчання Частина 1 В.В. Гладиков, О.І. Рудской 2011
ettp_46.djvu Історія ЕКОНОМІКи і економічної думки Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання доц. М.В. Косич 2012
ettp_45.djvu НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей доц. О. І. Фролов 2012
zsv_49.djvu АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ СТАНЦІЇ У СИСТЕМІ AUTOCAD МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ» доценти О.М. Огар, Є.С. Альошинський, асистенти Г.І. Шелехань, М.Ю. Куценко, К.В. Таратушка 2012 143
zsv_48.djvu МОДЕЛЮВАННЯ СКОЧУВАННЯ ВАГОНІВ З ГІРКИ НА ПЕОМ Методичні вказівки та інструкція користувачу програмним забезпеченням доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. М.Ю. Куценко 2012
zsv_47.djvu ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ТА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ НА МАЛИХ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТАХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Залізничні станції та вузли” ЧАСТИНА 1 проф. Є.С. Альошинський, доц. Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2011
Ви наш 485622-й відвідувач