ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_58.djvu Тестові завдання до модульного контролю знань з дисципліни «Основи ергономіки» асистенти І.І. Бугайченко, А.В. Гончаров 2012 3207
op_57.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання доц. О.В. Костиркін, старш. викл. Б.К. Гармаш 2012 3095
op_57.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання доц. О.В. Костиркін, старш. викл. Б.К. Гармаш 2012 3095
op_56.djvu Cитуації до ділових ігор. З курсу «Основи екології» проф. О.В. Шапка, старші викладачі М.О. Мороз, С.О. Кисельова 2012 110
op_55.djvu Хімія. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми «Застосування полімерів на залізничному транспорті» проф. М.І. Ворожбіян, доц. Л.А. Катковнікова, старші викладачі О.В. Присяжний, С.О. Кисельова 2012 3118
op_55.djvu Хімія. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми «Застосування полімерів на залізничному транспорті» проф. М.І. Ворожбіян, доц. Л.А. Катковнікова, старші викладачі О.В. Присяжний, С.О. Кисельова 2012 3118
fts_20.djvu Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і професійної діяльності: Конспект лекції Т.В. Шепеленко, О.Р. Лучко, С.С. Довженко, М.І. Дорош 2013
inoz_131.djvu Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за темою “Українська державна академія залізничного транспорту” для студентів 1-го курсу всіх факультетів (французька мова) старш. викл. І.Б. Радченко 2013
inoz_130.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу спеціальності «Локомотиви» (англійська мова) викладачі Л.М. Загрійчук, О.В. Гаврилова 2013
inoz_129.djvu Ділове листування. Методичні вказівки з розвитку професійного мовлення з курсу “Ділова німецька мова” для студентів старших курсів денної та заочної форм навчання (німецька мова) викл. О.В. Теслюк 2013
inoz_128.djvu Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу “Мій фах – електричні системи та комплекси транспортних засобів” (англійська мова) викладачі Т.В. Пилаєва, В.В. Кочина 2012
inoz_127.djvu Тестові завдання для студентів 2 курсу всіх спеціальностей (німецька мова) викл. А.О. Буланов 2012
filos_83.djvu Філософія: Конспект лекцій. Загрійчук І.Д. 2012
filos_82.djvu Традиційне та сучасне суспільство: Конспект лекції. Міхеєва В.В. 2012
filos_81.djvu Соціологія особистості: Конспект лекцій В.О. Даніл’ян, В.В. Міхеєва 2012
filos_80.djvu Логіка. Конспект лекцій В.О. Лебедєв 2013
ist_41.djvu Ділова риторика: Практикум. Арбузов Г.Ф. 2012
ist_40.djvu Історія залізничного транспорту: Практикум О.П. Гужва, К.Е. Колісник, О.В. Кравченко, Г.Ф. Арбузов 2012
kfz_2.djvu Економічна теорія: Конспект лекцій. Фролов О. І., Абрамська І. Б., Єрмоленко О. А., Косич М. В., Павлов В. І., Смєнова Л. В., Столова С. М. 2012
kfz_1.djvu МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт з дисципліни „ФІЗИКА” для студентів заочної форми навчання Частина 1 В.В. Гладиков, О.І. Рудской 2011
Ви наш 63721-й відвідувач