ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
m_60 „Елементи теорії марковських ланцюгів”. Конспект лекцій Єфременко Р.О.,Глушакова Г.Ю.,Резуненко М.Є. 2004 1196
ist_52 ПОЛІТОЛОГІЯ. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів проф. М.Ф. Дмитроченко, доценти Г.Ф. Арбузов, К.Е. Колісник, О.В. Кравченко 2004 100
ist_51 Політологія. Плани семінарських занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання проф. М.Ф.Дмитроченко, доц. Г.Ф.Арбузов, доц. К.Е.Колісник, доц. О.В.Кравченко 2005 609
cet_80.djvu Методичні вказівки до виконання лаболаторних робіт В.П. Нерубацький 2016
ist_45 Культура бронзового та раннього залізного віку: Конспект лекції. Сніжко І.А. 2014 71ББК С535
ist_44 Конституція гетьмана П. Орлика. Методичні вказівки з дисципліни “Історія України” О.П. Гужва та ін 2014 1631
ist_47 Культура давніх слов’ян та Київської Русі: Конспект лекції.  Сніжко І.А. 2015 71 ББК С535
ist_46 Історія України: Конспект лекцій О.П. Гужва, І.А. Сніжко та ін. 2014 63.3(4Укр)ББК I907
ettp_50.djvu Мікроекономіка програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання доц. Н.М. Каменева, асист. О.Т. Мозгова 2013
ettp_49.djvu Практикум з політичної економії проф. О.Д. Борович, асист. О.Ю. Александрова 2013
ettp_48.djvu Основи підприємництва. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних і технічних спеціальностей всіх форм навчання доц. Н.М. Каменева 2012
ettp_47.djvu Завдання до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» доценти О.І. Фролов, Л.В. Харитонова 2012
zsv_55.djvu Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Залізничні станції та вузли» Частина 2 доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2013
zsv_54.djvu Методичні рекомендації до виконання та захисту науково-дослідних робіт студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, К.В. Крячко, асист. Г.І. Шелехань 2013
zsv_53.djvu Методичні вказівки з варіантами завдань для практичних занять з дисципліни „Взаємодія видів транспорту” для студентів спеціальності “Організація перевезень та управління на залізничному транспорті” денної форми навчання проф. Є.С. Альошинський, доценти В.В. Кулешов, Д.С. Лючков 2012
zsv_52.djvu Проектний аналіз: Конспект лекцій І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань 2012
zsv_51.djvu Розрахунок митних платежів. Методичні вказівки та завдання на розрахункову роботу з дисципліни “Митна справа на транспорті” проф. Є.С. Альошинський, старш. викл. Т.Т. Берестова 2012
zsv_50.djvu Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів у прикладах і задачах. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів» доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2012 589
at_101.djvu Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації. Методичні вказівки до контрольної роботи проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов, асист. І.Г. Воліченко 2013
at_100.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи диспетчерського управління" Частина 5 доц. О.В. Нейчев, старш. викл. М.В. Ушаков 2013 400
Ви наш 485622-й відвідувач